banner30

banner29

Hanzale bin Ebî Âmir kimdir? Hanzale bin Ebî Âmir‘in hayatı

Hanzale bin Ebî Âmir kimdir? Hanzale bin Ebî Âmir nerede doğmuştur? Hanzale bin Ebî Âmir ne zaman doğmuştur? Hanzale bin Ebî Âmir nasıl Müslüman olmuştur? Hanzale bin Ebî Âmir nasıl hicret etmiştir? Hanzale bin Ebî Âmir nasıl evlenmiştir? Hanzale bin Ebî Âmir’in cesareti, Hanzale bin Ebî Âmir‘in hayatı, Hanzale bin Ebî Âmir’in vefatı…

İslam 04.09.2020, 17:54 04.09.2020, 17:58
Hanzale bin Ebî Âmir kimdir? Hanzale bin Ebî Âmir‘in hayatı

İşte, "Hanzale bin Ebî Âmir kimdir? Hanzale bin Ebî Âmir nerede doğmuştur? Hanzale bin Ebî Âmir ne zaman doğmuştur? Hanzale bin Ebî Âmir nasıl Müslüman olmuştur? Hanzale bin Ebî Âmir nasıl hicret etmiştir? Hanzale bin Ebî Âmir nasıl evlenmiştir? Hanzale bin Ebî Âmir’in cesareti, Hanzale bin Ebî Âmir‘in hayatı, Hanzale bin Ebî Âmir’in vefatı…" sorularınn cevapları.

Evs Kabilesi eşrafından olan ve ilk Müslümanlar arasında yer alan bu samimi ve fedakâr Sahabi, Resulullahın (a.s.m.) Suffe medresesinde ders gören bir mücahiddir. Hayatının en dikkat çekici tarafı, Uhud Harbinde babasıyla karşı karşıya gelmesidir. Hanzale'nin (r.a.) babası, başlangıçtan beri Hz. Peygamberin nübüvvetine karşı çıkan, İslâm nuruna isyan ve inkârda bulunan müşriklerden Ebû Âmir'dir. Ebû Âmir, oğlunun aksine, Müslüman olmamakta direnmiş, Uhud Gazvesinde Resulullah İle savaşmış ve ondan "fâsık" damgasını yemiş inatçı bir müşriktir. Ömrünün sonuna kadar küfür üzere yaşamıştır. Hanzale, kahraman ve cengâver bir Sahabidir. Uhud Harbine çağrıldığında hemen bu dâvete koşmuştur. Ve harpte, babasının, müşriklerin safında yer aldığını da bilmektedir. İmanının kendisinden istediğine, beklediğine bağlı kalarak babasıyla savaşmaktan geri durmamıştır. Hz. Peygamberden babasını öldürmek için izin istediğinde, kendisinin ve tebliğ ettiği mukaddes dâvânın en büyük düşmanlarından olmasına rağmen Resulullah, Ebû Âmir'i oğlunun katletmesine müsaade etmemiştir.

Hanzale "Risaletü'l-melaike (meleklerin yıkadığı insan)" lâkabıyla anılmaktadır. Uhud Harbinde şehit olması ve Resulullahın, onu "meleklerin yıkadığını" beyan buyurması üzerine bu lâkabı kazandığı rivayet edilmektedir. Hâdise şöyle cereyan etmiştir:

Uhud Harbinde Hanzale müşriklere karşı kahramanca çarpışırken, o zamanlar müşrik liderlerinden olan Ebû Süfyan bin Harb ile kapışır. Tam Ebû Süfyan'ı öldüreceği sıra kendisini hâince takip etmekte olan Şeddad bin Esved saldırır ve şehâdetine vesile olur.

Resulullah, Hanzale hakkında şöyle buyurur: "Arkadaşınız Hanzale'yi melekler yıkadılar. Durumunu hanımından sorar mısınız?" Durumunu soran Sahabîler, ondan şu cevabı alırlar: "Uhud Harbine dâvet çıkınca hemen evden çıktı. Cünüp idi. Yıkanma fırsatı bulamadı. Yıkansaydı harbe geç kalacaktı. Onun için hemen harbe koştu." Bunun üzerine Resulullah Efendimiz "İşte, bunun için melekler onu yıkadılar" buyurdular. Onun bir başka lâkabı daha vardır. Çok ibadet etmesi, Rabbine devamlı niyaz ve duâda bulunması sebebiyle bu mânâyı ifade eden "Taki" ünvanını almış tir.

Vefatından sonra Hz. Hanzale'nin bir oğlu dünyaya geldi. Çocuğa Abdullah ismini verdiler. Resulullahın vefatında henüz yedi yaşında olan Abdullah da, İslâm tarihinde, "Gasıletü'l-melaike'nin oğlu" adıyla anılmıştır. Babasının uğrunda şehit olduğu kudsî ve yüce dâvâya, oğlu da bütün hayatı boyunca hizmet etti. Hanzale hakkın müdafaası için şehit olurken, oğlu da Yezid'e karşı Medine savunmasında kahramanlıklar göstermiştir.

Allah onlardan râzı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?