banner30

banner29

Haram bin Milhan kimdir? Haram bin Milhan‘ın hayatı

Haram bin Milhan kimdir? Haram bin Milhan nerede doğmuştur? Haram bin Milhan ne zaman doğmuştur? Haram bin Milhan nasıl Müslüman olmuştur? Haram bin Milhan nasıl hicret etmiştir? Haram bin Milhan nasıl evlenmiştir? Haram bin Milhan’ın cesareti, Haram bin Milhan‘ın hayatı, Haram bin Milhan’ın vefatı…

İslam 07.09.2020, 14:01
Haram bin Milhan kimdir? Haram bin Milhan‘ın hayatı

İşte, "Haram bin Milhan kimdir? Haram bin Milhan nerede doğmuştur? Haram bin Milhan ne zaman doğmuştur? Haram bin Milhan nasıl Müslüman olmuştur? Haram bin Milhan nasıl hicret etmiştir? Haram bin Milhan nasıl evlenmiştir? Haram bin Milhan’ın cesareti, Haram bin Milhan‘ın hayatı, Haram bin Milhan’ın vefatı…" sorularının cevapları...

HARAM BİN MİLHAN’IN HAYATI

Uhud Savaşından dört ay sonraydı. Necid bölgesinde oturan Amiroğulları kabilesinin reisi Ebû Berâ, Peygamberimize gelerek, kavmine İslâmiyet’i anlatması için birkaç Sahabî göndermesini istedi. Resulullah da göndereceği Sahabîleri himâye etmesi için Ebû Bera'dan söz aldıktan sonra Suffe Ashabından kırk (bir rivâyete göre yetmiş kişilik) bir irşad heyeti gönderdi. İşte bu heyette bulunanlardan birisi de Hz. Haram bin Milhan'dı (r.a.).

Hz. Haram, Hz. Enes bin Mâlik'in dayısıydı. Ümmü Süleym'in ve Ümmü Ha ram'ın da (r.a.) kardeşiydi. Bedir ve Uhud savaşlarında bulunmuş, büyük kahramanlıklar göstermişti. Güzel Kur'ân okurdu. Hitabeti de iyiydi.

Heyet, hazırlıklarını tamamladıktan sonra yola çıktı. Ebû Bera önden giderek heyetin geçeceği yolda bulunanlara Resulullahın Ashabının himâyesi altında olduğunu söyledi. Onlara dokunmamalarını tenbihledi. Bu arada irşad heyeti Maûne Kuyusunun başına geldi. Orada konakladılar. İstirahat ettiler. Bu arada, "Civar halkını hangimiz İslâmiyet’e dâvet eder" diye konuştular. Hz. Haram, "Ben dâvet ederim" dedi. Sonra da arkadaşlarına. "Ben haber getirinceye kadar yerinizde durunuz. Eğer onlar bana Resulullahtan aldığımız emri kendilerine tebliğ edinceye kadar imkân verirlerse ne alâ! Eman vermez de ihanet ederlerse, zâten siz de benden uzakta değilsiniz. Tedbirinizi alırsınız" dedi. Haram bin Milhan (r.a.) onlara yaklaşınca, "Resulullahın elçiliğini tebliğ için bana eman verir misiniz?" dedi. Müsaade edince, onları İslâm’a dâvet etti: "Ben Resulullahın size gönderdiği elçiyim. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Onun kulu ve Resulüdür. Öyle ise siz de Allah ve Resulüne iman ediniz" dedi.

HARAM BİN MİLHAN’IN VEFATI, HARAM BİN MİLHAN’IN ŞEHADETİ

Sonra da Resulullahın gönderdiği mektubu Amir bin Tufeyl uzattı. Amir, mektubu okuma tenezzülünde dahi bulunmadı. Adamlarından birisine işâret ederek Hz. Haram bin Milhan'ı arkadan mızraklattı. Arkadan saplanan mızrak bu büyük Sahabînin göğsünden çıktı. O arada Hz. Haram, "Allahü Ekber! Kabe'nin Rabbine and olsun ki kazandım gitti" dedi. Şehitlik gibi yüce bir mertebe ye ulaşmıştı.

Müşrikler, Haram bin Milhan'dan (r.a.) sonra diğer Sahabeleri de şehid ettiler. Sadece Amr bin Ümeyye’yi (r.a.) serbest bıraktılar. Sahabîler şehid olmadan önce, "Vallahi, burada Resulüne durumumuzu haber verecek Senden başkası yoktur. Selâmımızı ona Sen ulaştır. İlâhî! Resulün vasıtasıyla kavmimize haber ver ki, biz Rabbimize kavuştuk. Biz Rabbimizden hoşnud olduk, Rabbimiz de bizden hoşnud oldu" dediler.

Peygamberimiz (a.s.m.) o sırada Medine'de bulunuyordu. Cebrail (a.s.) geldi, onların selâmını ulaştırdı. Peygamberimiz de onların durumunu Ashabına haber verdi ve şöyle buyurdu: "Kardeşleriniz müşriklerle karşılaştılar. Müşrikler onları kesip biçtiler, mızrakladılar. Onlar şehid olurlarken, 'Ey Rabbimiz, Rabbimizden hoşnud olduğumuzu, Rabbimizin de bizden hoşnud olduğunu kavmimize Sen tebliğ et' dediklerini ben size bildiriyorum. Onlar için Allah'tan mağfiret dileyiniz. Onlar bana selâm gönderdiler."

Peygamberimiz daha sonra katillere beddua etti. Bu bedduâ sebebiyle zâlim müşrikler kuraklık ve kıtlığa mâruz kaldılar. Perişan oldular.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?