banner29

Hind bint-i Utbe kimdir? Hind bint-i Utbe’nin hayatı

Hind bint-i Utbe kimdir? Hind bint-i Utbe’nin hayatı, Hind bint-i Utbe’nin vefatı…

İslam 01.10.2020, 14:42
Hind bint-i Utbe kimdir? Hind bint-i Utbe’nin hayatı

Hanım sahabilerden biri olan Hind bint-i Utbe hakkında “Hind bint-i Utbe kimdir? Hind bint-i Utbe’nin hayatı, Hind bint-i Utbe’nin vefatı” gibi soruların cevapları tüm detaylarıyla haberimizde…

HİND BİNT-İ UTBE KİMDİR?
HİND BİNT-İ UTBE’NİN HAYATI

İslâm ordusu Mekke'yi fethetmiş, küçük gruplar halinde devam eden sokak çatışmaları sona ermiş ve Kâbe putlardan temizlenmişti. Resulullahın engin şefkati ve müsamahası yine kendini göstermiş, kılıçlarını terk edip Kâbe'ye sığınanlara emân verilmişti. İslâm ordusunun haşmeti ve Resulullahın müsamahası karşısında kalplerinin katılıkları erimiş, hakkı görmüş olan birçok kimse, hattâ müşriklerin ileri gelenlerinden bazıları teker teker İslâm’a girmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem her birinden teker teker biat alıyor, sanki aralarında hiçbir düşmanlık geçmemişçesine, şefkatle İslâm’ın sinesine kabul ediyordu. Çünkü İslâm, samimi tevbe ve nedametten sonra geçmişten hesap sormazdı. Fetih günün gecesi Müslümanlar, yıllardan beri Kâbe'de ibadet edebilme arzusuyla yanan gönüllerinin hasretini dindirmek, çileli, işkenceli ve ıstıraplı günlerden sonra "fetih müjdesi ne nâil kılan Rablerine minnet ve şükranlarını sunabilmek maksadıyla Beytullahı doldurmuşlardı. Kimi yalnız başına, kimi de cemaatler halinde ibadet ediyorlardı. Kimi rükûda, kimi secdede, kimi kıyamda idi. Kabe civil civil kaynıyordu. Tıpkı bir mahşer gibiydi. "Lebbeyk"ler, "Allahü Ekber’ler yeri göğü çınlatıyor, gönüllerden kalplerden süzülen dualar, dudaklarda şekilleniyor, berraklaşıyor ve semâya açılan ellerden Rablerine ulaşıyordu.

Bu ulvi manzarayı yüksekçe bir yerden seyreden birisi vardı. Manzara bu seyircinin heyecanını gittikçe artıyor, iç âleminde ruhi inkılaplar meydana getiriyordu. Bu seyirci, Uhud Harbinde İslâm kahramanı Hz. Hamza'yı (r.a) Vahşi'ye öldürten, daha yeni Müslüman olmuş müşrik reislerinden Ebû Süfyan'ın karısı Hind bint-i Utbe idi. Kâbe'deki kudsi manzara Hind'in kalp katılığını gidermiş ve şirki bertaraf etmişti. Hind gece yarısına doğru kocası Ebû Süfyan'a kesin kararını açıklamıştı: "Ben Muhammed'e (a.s.m.) biat etmek istiyorum!" Karısının bu sözüne şaşıran Ebû Süfyan şöyle karşılık verdi:

"Ama sen İslâm’ı inkâr ediyordun!" Hind de kocasına şöyle cevap verdi:

"Evet. Vallahi öyle idim. Ancak şimdi, ben şuna kesinlikle inanıyorum ki, bu geceden önce bu mescidde (Kâbe'de) Allah'a hakkıyla kulluk edilmemiştir. Yemin ederim ki, Müslümanlar bütün geceyi namaz kılarak, ayakta, rükuda ve secdede geçirdiler"

Karısının kesin kararlı olduğunu gören Ebû Süfyan şöyle dedi: "Öyle ise akrabalarından birisini yanına al ve Muhammed'e git." Ertesi günü Hind, kardeşi Ebû Huzeyfe, Hind'i ve diğer kardeşi Fâtıma'yı da alarak Resulullaha geldiler. Resulullah onlara İslam’ı anlattı ve bazı şartlarda biatlarını kabul edeceğini bildirdi. Hind tam Resulullaha biat edeceği sırada şöyle dedi:

"Ben sana hırsızlık etmemek üzere biat edemem. Zirâ sen Ebũ Süfyan'ın cimriliğini bilirsin. Bana kâfi derecede mal ve yiyecek vermez. Ben ise onun malından çalarım."

Resulullah, gidip Ebû Süfyan'dan helâllik dilemesini, aksi takdirde bîatını kabul edemeyeceğini bildirdi. Hind doğruca Ebu Süfyan'a gitti ve durumunu anlattı. O da kendisine helallik verdi. Hind sevinç içinde Resulullaha geldi. Bu gelişi öncekinden farklıydı. Örtünmüştü. Resulullah biatinı kabul etti. Sonra Hind Resulullaha karşı içinden geçenleri şöyle ifade etti:

"Ey Allah'ın Resulü! Burada senin çadırından daha çok hiçbir çadıra kin duymazdım. Senin çadırından daha fazla hiçbir çadırın yağmalanmasını istemezdim. Fakat Allah'a yemin ederim ki, bugün Allah'ın, senin çadınnı mâmur etmesi ve mübarek olmasını temenni ediyorum." Bu sözlere karşı Resulullahın cevabı şu oldu: "Allah'a yemin olsun ki, beni çocuklarınızdan, anne ve babanızdan daha çok sevmedikçe, gerçekten îmân etmiş olmazsınız."

Eve döndüğünde Hind'in (r.a.) ilk işi, oradaki putu kırıp parçalamak oldu. Puta vurduğu her bir darbede Hind'in ağzından şu sözler dökülüyordu: "Biz seninle beraber iken aldanmıştık!"

Artık o da İslâmın sonsuz saadetine kavuşmuştu.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye erken seçime gitmeli mi?
Türkiye erken seçime gitmeli mi?