banner29

Kâ'b bin Züheyr kimdir? Kâ'b bin Züheyr’in hayatı

Kâ'b bin Züheyr kimdir? Kâ'b bin Züheyr nerede doğmuştur? Kâ'b bin Züheyr ne zaman doğmuştur? Kâ'b bin Züheyr nasıl Müslüman olmuştur? Kâ'b bin Züheyr nasıl hicret etmiştir? Kâ'b bin Züheyr nasıl evlenmiştir? Kâ'b bin Züheyr’in cesareti, Kâ'b bin Züheyr’in hayatı, Kâ'b bin Züheyr’in vefatı.

İslam 10.09.2020, 17:31 10.09.2020, 17:57
Kâ'b bin Züheyr kimdir? Kâ'b bin Züheyr’in hayatı

İşte, "Kâ'b bin Züheyr kimdir? Kâ'b bin Züheyr nerede doğmuştur? Kâ'b bin Züheyr ne zaman doğmuştur? Kâ'b bin Züheyr nasıl Müslüman olmuştur? Kâ'b bin Züheyr nasıl hicret etmiştir? Kâ'b bin Züheyr nasıl evlenmiştir? Kâ'b bin Züheyr’in cesareti, Kâ'b bin Züheyr’in hayatı, Kâ'b bin Züheyr’in vefatı." sorularının cevabı.

Kaside-i Bürde'nin şairi Kâ'b bin Züheyr kimdir?
Kâ'b bin Züheyr'in hayatı

Ka'b, şâir bir sülaleden geliyordu. Babası Züheyr kuvvetli bir şâirdi. Yahudi ve Hıristiyanların meclislerine devam ederdi. Bu sebeple yakında bir peygamberin çıkacağını biliyordu.

Züheyr, bir gece rüyasında gökten bir ip uzatıldığını, elini uzattığı halde onu tutamadığını gördü. Bunu, çıkacak Peygambere kendisinin yetişemeyeceğine yordu. Çocuklarına, ona yetişirlerse iman etmelerini vasiyet etti. Aradan yıllar geçti. Hicretin 9. yılında Züheyr'in oğulları Büceyr ve Ka'b Me dine'ye giderlerken Eraku'l-Azzaf’a geldiklerinde Büceyr kardeşine, "Sen burada dur da ben gidip Muhammed ile bir görüşeyim" dedi ve Medine'ye gitti. Resulullah ile biraz sohbet ettikten sonra da Müslüman oldu. Kardeşi Ka'b'a haber salarak Müslüman olduğunu bildirdi. Ka'b çok kızdı. Gönderdiği şiirinde onu yerdi.

Kâ'b bin Züheyr Kaside-i Bürde'yi nasıl yazdı?

Onun bu hâline çok üzülen kardeşi Büceyr, Müslüman olmasını çok istiyordu. Bir şiir yazıp gönderdi. Mektubu alan Ka'b ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini uzun uzun düşündü. Bu arada hidâyet nuru kalbini aydınlatmaya başlamıştı. Medine'ye hareket etti. Gizlice şehre girdi. Daha önce tanıdığı birinin evine misafir oldu. Sabahleyin Resulullahın huzuruna çıktı. Elini Peygamberimizin mübarek eli üzerine koydu. Sonra da, "Ya Resulullah, Ka'b bin Züheyir yaptıklarına pişman olarak ve İslâmiyet’i kabul ederek gelmiş bulunuyor. Onu size getirsem, kendisini affeder, Müslümanlığını kabul buyurur musunuz?" dedi. Peygamberimiz, "Evet" cevabını verince de hemen kelime-i şehadet getirdi. Peygamberimiz, "Sen kimsin?" diye sordu. Ka'b, "Ben Ka'b bin Züheyr'im" dedi. Sonra da Müslüman olduğunu, tevbe ettiğini dile getiren ve "Bânet Süâd(Sevgili Uzaklaştı)" sözleriyle başlayan uzunca bir kasîde okudu. Bittiğinde Peygamberimiz sırtından bürdesini (hırka) çıkarıp ona giydirdi. Bu kaside "Kaside-i Bürde" ismiyle, Ka'b da (r.a.) "Kaside-i Bürde Sahibi" diye meşhur oldu.

Kâ'b bin Züheyr kimdir? Kâ'b bin Züheyr nerede doğmuştur? Kâ'b bin Züheyr ne zaman doğmuştur? Kâ'b bin Züheyr nasıl Müslüman olmuştur? Kâ'b bin Züheyr nasıl hicret etmiştir? Kâ'b bin Züheyr nasıl evlenmiştir? Kâ'b bin Züheyr’in cesareti, Kâ'b bin Züheyr’in hayatı, Kâ'b bin Züheyr’in vefatı.

Resulullahın Ka'b'a verdiği hırka Hicretin 26. yılında vefât edinceye kadar yanında kaldı. Muâviye'nin (r.a.). "Resulullahın hırkasını bize sat" teklifini Ka'b (r.a.), "Ben Resulullahın hırkasını giymek hususunda hiç kimseyi kendime tercih etmem" diyerek reddetti. Fakat vefatından sonra Ka'b'ın oğulları onu Muâviye'ye (r.a.) sattılar.

Bu mübarek hırka tevârüs yoluyla halifeden halifeye geçti. Nihâyet Yavuz Sultan Selim, diğer emânetlerle birlikte onu da Mısır'dan İstanbul'a getirdi. Hırka hâlen Topkapı Müzesinde Hırka-i Saadet Dâiresinde bulunmakta ve iki cihan serverini hatırlatan mukaddes bir emanet olarak herkes tarafından ziyaret edilmektedir.

Hz. Ka'b'ın Kasîde-i Bürde'si Fransızca, İtalyanca ve diğer bazı dillere çevrilmiştir. Ka'b'ın (r.a.) diğer kaside ve şiirlerini Şerh-i Divan-ı Ka'b ibni Züheyr ismiyle şerh edilmiştir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?