banner29

Meysere bin Mesrûk kimdir? Meysere bin Mesrûk’un hayatı

Meysere bin Mesrûk kimdir? Meysere bin Mesrûk nerede doğmuştur? Meysere bin Mesrûk ne zaman doğmuştur? Meysere bin Mesrûk nasıl Müslüman olmuştur? Meysere bin Mesrûk nasıl hicret etmiştir? Meysere bin Mesrûk nasıl evlenmiştir? Meysere bin Mesrûk’un cesareti, Meysere bin Mesrûk’un hayatı, Meysere bin Mesrûk’un vefatı.

İslam 14.09.2020, 15:45 14.09.2020, 16:12
Meysere bin Mesrûk kimdir? Meysere bin Mesrûk’un hayatı

İşte, "Meysere bin Mesrûk kimdir? Meysere bin Mesrûk nerede doğmuştur? Meysere bin Mesrûk ne zaman doğmuştur? Meysere bin Mesrûk nasıl Müslüman olmuştur? Meysere bin Mesrûk nasıl hicret etmiştir? Meysere bin Mesrûk nasıl evlenmiştir? Meysere bin Mesrûk’un cesareti, Meysere bin Mesrûk’un hayatı, Meysere bin Mesrûk’un vefatı." sorularının cevabı.

Meysere bin Mesrûk kimdir?
Meysere bin Mesrûk’un hayatı

Peygamberimiz (a.s.m.) nerede bir topluluk görse, hakkı tebliğ ediyor, ilân ediyordu: Ukkaz'da, işte Mecenne'de, işte Zülmecâz'da. Kabile kabile dolaşıyor, hakikat çekirdeklerini, iman tohumlarını atıyordu. Kovuluyor, hakaretlere maruz kalıyor, ama yine yılmıyordu. Bu tohumlar belki yıllar sonra meyve verecekti. O, "hakkı tebliğ" vazifesini yerine getiriyordu.

İşte, Muharib bin Hafsaoğulları yurdunda yüz yirmi yaşında bir ihtiyara Rabbinin emirlerini anlatıyor. İhtiyar adam, "Sana bir şey diyemem. Ama işte görüyorsun. Ebû Leheb burada duruyor" diye cevap veriyor. Hz. Peygamber, mahzun ve mükedder. Kara kara Ebû Leheb, kara bir ruh gibi onu takip ediyor, onun âb-ı hayat takdim ettiği insanları tehdit edip, kendi zehrini içiriyordu. Halbuki daha dün ona "el-Emin" demişlerdi. Ama şimdi arkasından "Yalancı!" diye bağırıyorlardı. İşte küfrün tezatı...

Hz. Peygamber dâvâsına öyle inanmıştı ki, o çileli ve ıstıraplı günlerde, Kisrâların yıkılışını, Bizans'ın fethini haber veriyordu. Haber verdiği gibi de ol Yüce dâvâsını tebliğe bıkmadan, usanmadan devam ediyordu. İnanmışlığın, azmin ve sebâtın kuvveti ile…

İşte yine Mina'da, Abese Oğullarının konakladığı yerde. Bineğinin terkisinde her zamanki gibi vefalı hizmetkâr: Zeyd bin Hârise var. Orada vecîz bir nutuk irâd ederek Abese Oğullarını İslâm’a dâvet ediyor.

İçlerinden Meysere bin Mesrûk'un kalbine imân ateşi düşmüştü. Kavmine şöyle dedi: "Allah'a yemin ederim ki, eğer bu zâtı tasdik edip, onu aramıza alsak, çok güzel olur." Kavmi ona, "Bırak, gücümüzün yetmeyeceği şeyi bize teklif etme" dedi.

Hz. Peygamber Meysere ile konuşup Müslüman olmasını teklif etti. Meysere, "Senin sözlerin ne kadar güzel! Ne kadar aydınlık! Bunu biliyorum. Fakat kavmim bana muhalefet ediyor. Eğer bir adama kavmi yardım etmezse hali kötü olur" cevabını verdi.

 Allah'ın Resulü oradan ayrılıp giderken, Meysere kalbinden bir şeylerin koptuğunu hissetti. Ardından uzun uzun baktı, tâ ufukta kayboluncaya kadar hasretle, iştiyakla…

Meysere, kavmini Fedek Yahudilerinin yanına götürdü. Yahudiler Allah Resulünün vasıflarını Tevrât'tan okudular: "Ümmî, Arap bir Peygamber. Deveye biner, az bir ekmek parçasıyla iktifa eder. Ne uzun boyludur, ne de kısa boylu. Saçları ne kıvırcık, ne de tamamen düzdür. Gözünde tatlı bir kırmızılık vardır."

Yahudiler şöyle dediler: "Eğer sizi davet eden bu zât ise, dâvetini kabul edin. Dinine girin. Biz onu çekemiyoruz, bu sebeple ona uymayacağız. Onunla zaman zaman aramız açılacak. Ona tâbi olmayan veya onunla savaşmayan hiçbir Arap kalmayacak. Eğer ona uyanlardan olursanız, siz kazanırsınız."

Meysere’nin gözleri ışıl ışıldı: "Ey kavmim! Durum açık. Gidip tâbi olalım" dedi. Kavmi ise, "Gelecek sene Hac mevsiminde gider, onunla buluşuruz" dedi. Fakat daha sonraki yıl kavmin ileri gelenleri Resulullaha gitmemekte direttiler. Allah'ın hidâyeti onlara nasip olmayacaktı.

Yıllar yılları kovaladı. Meysere'yi Allah Resulüne gitmekten alıkoyan "ne zar-ı müteharrik bedbahtlar" ihtiyarladılar, toprak oldular. Vedâ Haccı yılında Meysere Resulullaha kavuştu. Koşarak gitti, gözyaşları arasında Allah Resulünün ellerine kapandı: "Ey Allah'ın Resulü! Vallahi ilk karşılaştığımızda sana tâbi olmuştum. Birtakım hâdiseler oldu. Demek ki, Allah benim sana kavuşmamı geciktirdi. Artık sana kavuştum. Allah'a hamd olsun."

Meysere'nin saâdeti sonsuzdu artık. Çünkü Allah Resulünün yanındaydı. Bu bahtiyarlar kervanına tâbi olup, kadrini bilenlere ne mutlu.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?