banner30

banner29

Muaz bin Cebel kimdir? Muaz bin Cebel’in hayatı

Muaz bin Cebel kimdir? Muaz bin Cebel nerede doğmuştur? Muaz bin Cebel ne zaman doğmuştur? Muaz bin Cebel nasıl Müslüman olmuştur? Muaz bin Cebel nasıl hicret etmiştir? Muaz bin Cebel nasıl evlenmiştir? Muaz bin Cebel’in cesareti, Muaz bin Cebel’in hayatı, Muaz bin Cebel’in vefatı.

İslam 14.09.2020, 17:55
Muaz bin Cebel kimdir? Muaz bin Cebel’in hayatı

İşte, "Muaz bin Cebel kimdir? Muaz bin Cebel nerede doğmuştur? Muaz bin Cebel ne zaman doğmuştur? Muaz bin Cebel nasıl Müslüman olmuştur? Muaz bin Cebel nasıl hicret etmiştir? Muaz bin Cebel nasıl evlenmiştir? Muaz bin Cebel’in cesareti, Muaz bin Cebel’in hayatı, Muaz bin Cebel’in vefatı." sorularının cevabı.

Muaz bin Cebel kimdir?
Muaz bin Cebel’in hayatı

Muaz bin Cebel (r.a.), Akabe Biatinda daha on sekiz yaşında iken Müslüman olmuştu. Medineli olup, Hazreç Kabilesinin Beni Seleme koluna mensuptu. Resulullahın ifadesiyle, ümmete karşı en merhametli olan Hz. Ebû Bekir, Allah'ın emrini ifa hususunda en serti Hz. Ömer, hayâ bakımından en doğru olan Hz. Osman (r.a.); ferâizi (miras hukukunu) en iyi bilen Zeyd bin Sabit ve Kur'ân'ı en iyi bilen, Übey bin Ka'b olduğu gibi, haram ve helâli en iyi bilen de Muâz bin Cebel'di.

Resulullahın zamanında, Ensar içerisinde fetva vermekte temayüz etmiş olan üç Sahabîden birisi idi. Diğer ikisi de Übey bin Ka'b ve Zeyd bin Sabit idi. Kur'ân-Kerim hususunda da ayrı bir ihtisası vardı. Nitekim Resulullah, "Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz: Abdullah bin Mes'ud, Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel ve Ebû Huzeyfe" buyurmuştur.

Hicretten sonra Resulullah Hz. Muaz'ı Abdullah bin Mes'ud'la (r.a.) kardeş yapmıştı. Bedir, Uhud ve Hendek gazâları ile birlikte bütün savaşlara katılıp ön saflarda mücadele etti. Peygamberimiz Hüneyn Savaşına çıkarken onu Medine'de emir olarak bıraktı. Halka Kur'ân-Kerim öğretmesini ve dinî meseleleri anlatmasını emretti. Tebük Gazvesi sırasında Resulullahın parlak bir mucizesini müşahede edenlerden birisi de Hz. Muaz idi. Ordu ile birlikte bir çeşmeye rastlamışlardı. Güçlükle akıyordu. Bu çeşmenin suyunun orduya yetmesi imkânsızdı. Resulullah sudan bir miktar getirmelerini emretti. O su ile elini ve yüzünü yıkadıktan sonra tekrar çeşmeye koydular. Çeşmenin menfezi öyle bir açıldı ki, gök gürültüsü gibi bir sesle su yeraltından gümbür gümbür akıyordu. Resulullah, yanında bulunan, Hz. Muâz'a şöyle dedi:

"Eğer ömrün varsa, bu suyun böylece akıp giderek buraları bağa bahçeye çevireceğini göreceksin." Gerçekten de Muaz yıllar sonra oraların öyle olduğunu görerek, Resulullahın mübârek su mucizesini bir daha tasdik etti.

Hz. Muaz, bir defasında, "Ya Resulallah bana Cenneti kazandıracak ve cehennemden uzaklaştıracak bir şey söyle" diye bir sual sordu. Peygamberimiz şöyle buyurdu:

"Bana çok mühim ve büyük bir meseleyi sordun. Ancak, Allah bir kimseye kolay ihsan ederse, onu yerine getirmek kolaydır. Allah'a ibadet eder. Ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı layıkıyla kılar, zekâtı verir, Ramazan orucunu tutar ve Haccı da yaparsın. "Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç kalkandır. Sadaka, suyun ateşi söndürmesi gibi, hatâları söndürür. Gece kılınan namaz salih kulların alâmetidir.”

Bir başka gün Peygamberimiz Hz. Muaz'ın elinden tutarak şöyle buyurdu: "Ey Muaz, Vallahi ben seni çok severim. Sana şunu tavsiye ederim: Her bir namazın arkasından, 'Allahümme einni ala zikrike ve şükrike ve hüsni-ibadetike [Ya Rabbi, Seni zikretmek, Sana şükretmek ve güzelce ibadet etmek için bana yardım et]' demeyi terk etme."

Peygamberimiz (a.s.m.) irşadda bulunması ve Müslümanlara dinlerini öğretmesi için Yemen'e birini göndermek istiyordu. Bir gün sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitaben, "Hanginiz Yemen'e gitmek ister?" diye sordu. Hz. Ebû Bekir, "Ben gideyim, ya Resulallah" dedi. Peygamberimiz ses çıkarmadı. Hz. Ömer talip oldu. Peygamberimiz yine ses çıkarmadı. Bunun üzerine Muaz (r.a.), "Ben gideyim, ya Resulallah" dedi. Resulallah (a.s.m.). "Ey Muaz, bu vazife senindir" dedi. Sarığını Hz, Muaz'ın başına sardı. Hz. Muaz, Yemen'de hâkimlik yapacak, halka İslâmiyet ve Kur'ân'ı öğretecek, tahsil edilen zekât memurlardan teslim alacaktı. Vazifesi ağırdı. Bu sebeple Peygamberimiz ona bazı temel meselelerde tavsiyelerde bulundu: "Sen Ehl-i Kitaptan bir kavimle karşılaşacaksın. Onların yanına vardığında, önce onları Allah'tan başka ilâh olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulu olduğunu tasdike dâvet et. Eğer bunu kabul ederlerse, onlara, Allah'ın beş vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da yaptıkları takdirde, Allah'ın zenginlerden alınarak fakirlere verilen zekatı emrettiğini bildir. Bunu da benimserlerse, zekât alırken sakın malların en iyilerini seçme. Mazlumun ahını almaktan çekin. Çünkü onun âhı ile Allah arasında hiçbir engel yoktur" dedi.

Muaz bin Cebel kimdir? Muaz bin Cebel nerede doğmuştur? Muaz bin Cebel ne zaman doğmuştur? Muaz bin Cebel nasıl Müslüman olmuştur? Muaz bin Cebel nasıl hicret etmiştir? Muaz bin Cebel nasıl evlenmiştir? Muaz bin Cebel’in cesareti, Muaz bin Cebel’in hayatı, Muaz bin Cebel’in vefatı.

Sonra da Muaz'a, "Sana bir dâvâ getirildiğinde ne ile hüküm verirsin?" diye sordu. Muaz (r.a.), "Allah'ın Kitabı ile" dedi. Resulullah, "Onda bulamazsan ne ile hükmedersin?" diye tekrar sordu. Hz. Muaz, "Resulullahın Sünneti ile" diye cevap verdi. Resulullahın (a.s.m.), "Ya orada da bulamazsan" demesi üzerine de Hz. Muaz şu cevabı verdi: "O zaman kendi görüşüme göre içtihad eder, ona göre hüküm veririm." Onun bu cevabı Peygamberimizi çok sevindirdi. "Resulullahın elçisini Resulullahın hoşnud olacağı bir şeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun" buyurdu. Muaz (r.a.) yola çıkmadan önce Peygamberimizden biraz daha feyizlenmek istiyordu, "Ya Resulallah bana tavsiyede bulun" diye rica etti. Peygamberimiz şu tavsiyede bulundu:

"Her ne halde ve nerede olursan ol, Allah'tan kork. Günah işlediğinde arkasından hemen sevap kazandıracak bir amel işle ki, onu yok etsin. İnsanlara da güzel şekilde muamele et."

Peygamberimiz ayrılmadan önce Hz. Muaz'ın kalbini hicrana boğacak bir haber verdi: "Ey Muaz, şüphesiz bundan böyle benimle artık buluşamayacaksın. Belki de dönüşte şu mescide ve kabrime uğrayacaksın" buyurdu. Bunun üzerine Hz. Muaz'ın gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Peygamberimiz ondan ağlamamasını istedi. Sonra da birbirlerinden ayrıldılar. Muaz bin Cebel (r.a.) Resulullahın vefatına kadar Yemen'de kaldı ve İslâm’a orada hizmet etti. Orada bulunduğu süre içerisinde günden güne Müslümanların sayısı artıyordu. Yeni Müslümanlar önce kendisine bîat ediyor, sonra da Medine'ye gidip Resulullahı ziyaret ediyorlardı. Bir defasında sadece Neha Kabilesinden 100 kişi onun vasıtasıyla Müslüman olmuş, sonra da Medine'ye gidip Resulullahı ziyaret etmişlerdi.“

Muaz bin Cebel kimdir? Muaz bin Cebel nerede doğmuştur? Muaz bin Cebel ne zaman doğmuştur? Muaz bin Cebel nasıl Müslüman olmuştur? Muaz bin Cebel nasıl hicret etmiştir? Muaz bin Cebel nasıl evlenmiştir? Muaz bin Cebel’in cesareti, Muaz bin Cebel’in hayatı, Muaz bin Cebel’in vefatı.

Muaz (r.a.), Hz. Ebû Bekir'in hilâfeti zamanında cihad hizmetlerine katılmak üzere Şam'a gitmeye niyet etti. Hz. Ömer ise Medine'de Müslümanların kendisine olan ihtiyacını bildiği için, Hz. Ebû Bekir'den onu göndermemesini rica etti. Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer'e şöyle karşılık verdi: "Şehitlik arzu eden ve ona niyet eden birisine ben nasıl mâni olabilirim?"

Câbir bin Abdullah'a (r.a.) göre, Hz. Muaz sima itibarıyla çok güzel, ahlâk bakımından çok üstün ve çok cömert idi.

İlme çok önem verirdi. Bu ehemmiyet verişidir ki, ona "ümmetin içinde haram ve helâli en iyi bilen" kimse ünvânını kazandırdı. Onun ilim ile ilgili sözlerinden bir kısmı şöyledir:

"ilim öğrenin. Çünkü o Allah'a karşı korkunuzu arttırır. İlim istemek ibadet tir. İlmî müzakerelerde bulunmak Allah'ı tesbih etmektir. İlimden bahsetmek cihaddır. Bilmeyenlere öğretmek sadakadır. İlmî lâyık olanlara dağıtmak, kişiyi Allah'a yaklaştırır. Çünkü ilim haram ve helâlin ölçülerini verir."

"İlim Cennet ehlinin gideceği yolda kandil, yalnızlıkta dost, gurbette arkadaş, tenhalarda yoldaş, sevinçli ve kederli günlerde kılavuz, düşmana karşı silâh ve dostlar yanında meziyettir."

"İlim, cehaletten kararan kalpleri aydınlatır. Karanlıkta görmeyen gözlere kandil olur."

"Bahtiyar kimseler ilimden ilham alırlar. Bahtsızlar ise ondan mahrum olurlar.

Muaz (r.a.) zaman zaman halka nasihatlerde bulunurdu. Bir keresinde öğüt isteyen birine şöyle dedi: "Sana iki şey tavsiye edeceğim. Nerede olursan ol dünyadaki nasibinin seni arayıp bulacağını bil. Öyle ise sen dünyadan ziyade ahiretteki payına daha çok muhtaçsın. O halde ahiretteki payını dünyadakine tercih et."

Muaz bin Cebel kimdir? Muaz bin Cebel nerede doğmuştur? Muaz bin Cebel ne zaman doğmuştur? Muaz bin Cebel nasıl Müslüman olmuştur? Muaz bin Cebel nasıl hicret etmiştir? Muaz bin Cebel nasıl evlenmiştir? Muaz bin Cebel’in cesareti, Muaz bin Cebel’in hayatı, Muaz bin Cebel’in vefatı.

Bir defasında da oğluna şöyle demişti: "Oğlum, namaz kıldığın zaman, [ahirete gitmek üzere] vedâlaşan bir kimsenin namazı gibi kıl." Kendisinden nasihat isteyen birine Hz. Muaz şöyle diyordu:

"Oruç tut, fakat devamlı değil. Namaz kıl, fakat uykun için zaman ayır. Rızık için çalış, fakat rızkımı kazanayım derken doğruluktan ayrılma. Müslüman olarak ölmeye çalış. Mazlumun beddûasından da sakın."

Hz. Muaz fevkalade takva sahibi idi. Geceleri teheccüde kalkar ve şöyle dua ederdi:

"Ya Rabbi! Gözler uykuya daldı. Yıldızlar kayboldu. Ama Sen Hayy ve Kayyûmsun, yâ Rabbi! Kıyâmet Günü bana iade edilmek üzere yanında bir hediye kıl. Sen verdiğin sözden dönmezsin, yâ Rabbi!"

Hz. Muaz Şam'a gitti ve Hicretin 18. yılında, 38 yaşında iken vebadan vefat etti. Vefâtının iyice yaklaştığını hissettiği sıralarda şöyle diyordu:

"Merhaba ey ölüm! Merhaba fakirlik zamanımda gelen sevgili ziyaretçi! "Ya Rabbi! Benim Senden korktuğumu Sen biliyorsun. Dünyayı ve sonu gelmez arzuların tatminini istemedim. Irmakların akışı, ağaç yapraklarının hışırtısı benim alakamı çekmedi. Bunları Sen biliyorsun, yâ Rabbi!"

Hz. Muaz bu sözlerinden sonra ağlamaya başlamıştı. Etrafında bulunanlar, "Sen ki, Resulullahın bir Sahabîsisin. Sen ki bu kadar fazilete sahipsin. Böyle nasıl ağlıyorsun?" dediler. Onlara şöyle cevap verdi: "Siz benim, ölümden korktuğum veya dünyayı terkettiğim için ağladığımı mı zannediyorsunuz? Ben öldükten sonra hangi tarafa [Cennete veya Cehenneme] gideceğimden emin olamadığım için ağlıyorum."

Hz. Muaz bu sözlerden biraz sonra vefât etti. Onun Hz. Ömer'in yanında ayrı bir yeri vardı. Vefât ederken kendisine, "Bize kimi halife bıraktın?" diyen birine şu cevabı verdi: "Şayet Muaz bin Cebel sağ olsaydı onu halife bırakırdım. Rabbime kavuştuğumda Rabbim bana 'Kimi halife bıraktın?' deyince, Senin kulun ve Resulün Muhammed'in (a.s.m.), 'Muaz Kıyâmet Günü, âlimlerin önünde tek başına bir cemaattir' buyurduğu kimseyi bıraktım, derdim."

Muaz bin Cebel kimdir? Muaz bin Cebel nerede doğmuştur? Muaz bin Cebel ne zaman doğmuştur? Muaz bin Cebel nasıl Müslüman olmuştur? Muaz bin Cebel nasıl hicret etmiştir? Muaz bin Cebel nasıl evlenmiştir? Muaz bin Cebel’in cesareti, Muaz bin Cebel’in hayatı, Muaz bin Cebel’in vefatı.

Hz. Muaz Peygamberimizden birçok hadis rivayet etti. Bunlardan bir kaç tanesinin meali şöyledir:

Resulullah bana, "Cenab-ı Hakkın kulları üzerindeki hakkı nedir, biliyor musun?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. "Kullanın Kendisine ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi Kendisine ortak koşmamalarıdır" buyurdu. Sonra tekrar, "Kullar bu vazifeleri yerine getirdiklerinde Cenab-ı Hakkın onlara neler vaad ettiğini biliyor musun?" diye sordu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince, "Onlara azap etmemeyi" buyurdu."

"Bir kimse deve üzerinde düşmanla çarpışırsa Cennet ona vacip olur.”

“Bir kimse ihlâsla şehit olmayı ister de sonra ölür veya öldürülürse, onun için şehid sevabı vardır. Bir kimse Allah yolunda yaralanır veya bir zahmet çekerse, Kıyamet Günü za’feran renkli ve misk kokulu olarak gelir."

Allah ondan razı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?