banner30

banner29

Osman bin Maz'un kimdir? Osman bin Maz'un’un hayatı

Osman bin Maz'un kimdir? Osman bin Maz'un nerede doğmuştur? Osman bin Maz'un ne zaman doğmuştur? Osman bin Maz'un nasıl Müslüman olmuştur? Osman bin Maz'un nasıl hicret etmiştir? Osman bin Maz'un nasıl evlenmiştir? Osman bin Maz'un’un cesareti, Osman bin Maz'un’un hayatı, Osman bin Maz'un’un vefatı.

İslam 15.09.2020, 15:31 15.09.2020, 17:37
Osman bin Maz'un kimdir? Osman bin Maz'un’un hayatı

İşte, "Osman bin Maz'un kimdir? Osman bin Maz'un nerede doğmuştur? Osman bin Maz'un ne zaman doğmuştur? Osman bin Maz'un nasıl Müslüman olmuştur? Osman bin Maz'un nasıl hicret etmiştir? Osman bin Maz'un nasıl evlenmiştir? Osman bin Maz'un’un cesareti, Osman bin Maz'un’un hayatı, Osman bin Maz'un’un vefatı." sorularının cevabı.

OSMAN BİN MAZ'UN KİMDİR?
OSMAN BİN MAZ'UN’UN HAYATI

Orta boylu, geniş sakallı, esmer bir zât Resulullahın yanından geçiyordu. Evinin önünde oturan Resul-i Ekrem Efendimize baktı ve gülümsedi. Efendimizin (a.s.m.) dikkatini çekti ve onunla sohbet etmeyi arzu etti. Aralarında şöyle bir konuşma geçti:

"Biraz oturmaz mısınız?"

"Peki oturayım" diyerek Resulullah Efendimizin karşısına oturdu. Resulullah (a.s.m.) anlattı. Anlatırken gözünü göğe dikiyordu. Bir müddet baktıktan sonra gözünü sağ taraftan aşağı doğru yavaş yavaş indirdi. Yanındaki zât bakakalmıştı.

"Ya Muhammed, daha önce senin böyle bir şey yaptığını görmedim."

"Ne yaptığımı gördünüz?"

"Beni bırakıp gözünüzü göğe diktiğinizi, sonra yavaş yavaş sağ taraftan aşağıya doğru süzerek indirdiğinizi, sonra söylenilen bir şeyi kavramak ister gibi bir durum gösterdiğinizi gördüm."

"Seninle otururken bana Allah'ın elçisi Cebrail (a.s.) geliverdi."

"Allah'ın elçisi mi?"

"Evet, Allah'ın elçisi."

"Peki Allah'ın elçisi gelip de sana ne söyledi?"

"Bana Allah'tan bir emir getirdi. Emir şöyle: Haberiniz olsun ki, Allah size adâleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işler, fenalık ve azgınlıkları da yasaklar. O, düşünüp emirleri yerine getiresiniz diye size nasihat ediyor.”

Osman bin Maz'un kimdir? Osman bin Maz'un nerede doğmuştur? Osman bin Maz'un ne zaman doğmuştur? Osman bin Maz'un nasıl Müslüman olmuştur? Osman bin Maz'un nasıl hicret etmiştir? Osman bin Maz'un nasıl evlenmiştir? Osman bin Maz'un’un cesareti, Osman bin Maz'un’un hayatı, Osman bin Maz'un’un vefatı.

Dünya nizâmının üç temel esasını koyan bu âyetin inmesine şahid olan zât, Osman bin Maz'un’dan başkası değildi. Resul-i Ekrem (a.s.m.) ile bu kısacık sohbet, huzurunda büyük bir değişmenin başlangıcını teşkil etti. Az önce Resulullahın anlattıklarını merakla dinleyen Osman bin Maz'un Peygamberliğine şahidlik ederek hemen ona bîat etti. Müslüman olduğunu ilân etti. Onun Müslüman olmasıyla yeryüzündeki ehl-i îmânın sayısı on üçe çıkmış oldu. Hz. Osman bin Maz'un Müslüman olmakla, aynı zamanda müşriklerin tepkilerini, kendilerine karşı takınacakları tavrı da hesaba katmıştı. Onlar boş durmayacak "vazifelerini" yapacaklardı.

Gerçekten de müşrikler Müslümanların az olmalarını fırsat bilerek her türlü işkenceye başvurdular. Onları İslâmiyet’ten uzaklaştırmak, imanlarından vazgeçirmek için çalıştılar. Fakat İslam aşkı ve

Peygamber sevgisi bütün müşrik zulmünü hiçe indiriyordu. Ancak, sonunda Müslümanların inançlarını biraz olsun rahat yaşayabilmeleri için Peygamberimiz, bâzı Sahabelerin Habeşistan'a hicret etmesini tavsiye etti. Bu muhacirler arasında Hz. Osman bin Maz'un da vardı.

Aradan birkaç sene geçtikten sonra Kureyşlilerin İslâm’a girdikleri haberi yayıldı. Bunun üzerine bir grup Müslümanla birlikte Hz. Osman bin Maz'un Mekke'ye dönmek üzere gurbet diyarı olan Habeşistan'dan yola çıktı. Sevinçliydi. Çünkü, uzun süre vatanından, canından üstün tuttuğu Peygamberden ayrı kalmıştı. Mekke'nin yakınına geldikleri zaman durumlarda pek bir değişiklik olmadığını öğrendiler. Müşrikler baskı ve işkencelerine ara vermedikleri gibi, daha da arttırmışlardı. Artık tekrar Habeşistan'a gidilemezdi. Bir defa dönüş yapılmıştı. Bir tek yol vardı: Mekke müşriklerinden birinin himayesine sığınmak. O zamanın âdetlerine göre; sözü dinlenir, şöhretli bir kabile reisinin himayesine giren kimseye dokunulmaz ve ilişilmezdi.

Hz. Osman bin Maz'un nihayet Velid bin Mugîre'nin himayesine girdi. Bir müşrikin himayesine girmek ruhuna çok ağır geliyordu. Başka bir çâre de görülmüyordu. Bunu yapmazsa ölümü kabul edecek, böylece ileride İslam’a yapacağı hizmetler gerçekleşmemiş olacaktı. Halbuki, Resulullahı yalnız bırakıp Ahiret âlemine gitmek istemiyordu. Onun için dayanabildiği kadar dayanıyordu. Velid de onu rahat bırakmıyordu. İslâmî yaşayışına karışıyordu. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Bir gün kendi kendine şu kararı verdi:

"Dâvâ arkadaşlarım, dindaşlarım her gün Allah yolunda işkence ve baskılara mâruz bırakılırken benim böyle bir müşrikin himâyesinde emniyet içinde yaşamam bir eksikliktir."

Bu kararından sonra doğruca Velid bin Muğire’nin yanına vardı. "Ey Velid hakkımdaki himaye taahhüdünü sana iade ediyorum" diyerek Velid'in himayesini reddetti. Velid, "Öyle ise Kâbe'ye git, üzerindeki himayemi bana orada açıktan iade et" dedi. Birlikte Kâbe'ye gittiler. Müşrikler orada toplanmış konuşuyorlardı. "Bu Osman yanıma geldi. Kendisi üzerindeki himayemi reddediyor" dedi. Osman (r.a.), "Evet, doğru söylüyor. Ben artık Allah'tan başkasının himayesinde bulunmaktan hoşlanmıyorum. Himayesini bunun için reddediyorum" dedi. Sonra da oradan ayrıldı.

Osman bin Maz'un kimdir? Osman bin Maz'un nerede doğmuştur? Osman bin Maz'un ne zaman doğmuştur? Osman bin Maz'un nasıl Müslüman olmuştur? Osman bin Maz'un nasıl hicret etmiştir? Osman bin Maz'un nasıl evlenmiştir? Osman bin Maz'un’un cesareti, Osman bin Maz'un’un hayatı, Osman bin Maz'un’un vefatı.

Bu hadiseden biraz sonraydı. Osman bin Maz'un müşriklerin bir toplantısında bulunuyordu. Meşhur Şair Lebid şiir okuyordu. Lebid, "Allah'tan başka her şey boştur" dedi. Osman (r.a.), "Doğru söyledin" mukabelesinde bulundu. Lebid devamla, "Her nimet elbet zeval bulur" deyince, "Yalan söyledin. Cennet nimeti zeval bulmayacaktır" dedi. Lebid kızdı. "Vallahi, Kureyş topluluğu, size beni üzmüş, bana sövmüş oldunuz. Sizde böyle akılsızlık yoktu. Bu adam ne zaman türedi?" diye sitem etti. Müşrikler, "O Kureyş halkından akılsız bir gençtir. Kavminin dinine muhaliftir. Akılsızlığı yüzünden dinimizden ayrılmıştır. Sen ona bakma" diyerek Lebid'in gönlünü almaya çalıştılar. Bu arada müşrik Abdullah bin Ebû Ümeyye Hz. Osman'ın yüzüne şiddetli bir yumruk attı. Gözünü morarttı. Velid bin Mugîre de oradaydı. Yeğeninin gözünün morardığını görünce, "Ey kardeşimin oğlu! Sen benim himayemden çıkmasaydın gözün böyle olmazdı" dedi. Bunun üzerine Hz. Osman bir Müslümanın vermesi gereken en güzel cevabı verdi:

"Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda bu sağlam gözüm de aynı akibete uğrasa gam yemem. Ben Cenab-ı Hakkın himayesi altındayım. Allah rızası uğrunda gözüme vurulan tokadın sevabını da Allah verecektir. Allah kimden razı olursa o bahtiyardır. Bana sefih, yolunu şaşırmış da deseler, ben Muhammed'in dinindeyim. Bana ne kadar zulmetseler, işkence yapsalar da ben bu yolda yürüyeceğim.

Yeğeninin bu sözleri Velid'e dokundu. "Gel tekrar himayeme gir" dedi. Fakat Hz. Osman, "Ben Allah'tan başkasının himayesini kabul edemem" diyerek onu reddetti.

Hz. Osman (r.a.) artık İslâm’ın kahraman bir eri olmuştu. Bütün hayatını müşriklerle mücadele ile geçirdi. Malını, mülkünü, her şeyini Resulullaha feda etti. İslâm’ın yayılması için canla başla çalıştı. Ne lazımsa yaptı. Hicret etmek gerektiğinde Mekke'den Medine'ye hicret etti. Böylece Allah yolunda ikinci defa muhacir oldu.

Osman bin Maz'un kimdir? Osman bin Maz'un nerede doğmuştur? Osman bin Maz'un ne zaman doğmuştur? Osman bin Maz'un nasıl Müslüman olmuştur? Osman bin Maz'un nasıl hicret etmiştir? Osman bin Maz'un nasıl evlenmiştir? Osman bin Maz'un’un cesareti, Osman bin Maz'un’un hayatı, Osman bin Maz'un’un vefatı.

Hz. Osman son derece hayalı biriydi. Zâhidane bir hayat yaşıyordu. Evlenmemek için izin istediyse de Peygamberimiz müsaade etmedi. O, ibadete çok düşkündü. Gecelerini namaz kılmakla, gündüzleri de oruç tutmakla geçiriyordu. Peygamberimiz bunu haber aldı. Aralarında şöyle bir konuşma geçti:

"Ey Osman, ben sana güzel bir örnek değil miyim?"

"Annem babam size feda olsun. Bu soruya sebep ne, ya Resulallah?"

"Sen gündüzleri oruçla, geceleri de namazla geçiriyormuşsun."

"Evet, böyle yapıyorum."

"Böyle yapma. Senin üzerinde gözlerinin hakkı var. Bedeninin hakkı var. Ailenin hakkı var. Hem namaz kıl, hem yat uyu. Bazen oruç tut, bazen tutma. Ey Osman, Allah beni ruhbanlıkla değil, Allah yanında en hayırlı, gerçeğe en uygun, tatbiki en kolay olan bir dinle gönderdi.”

Osman (r.a.) Hicretin ikinci senesinde Allah'ın rahmetine kavuştu. Cenazesiyle bizzat Peygamberimiz (a.s.m.) meşgul oldu. Baki' mezarlığına defnedilen ilk Sahabi olan Osman bin Maz'un'u defnederken Peygamber Efendimiz şunu söylemişti:

"Ne mutlu sana, dünyalık olarak hiçbir şey bırakmadan gittin. Osman bin Maz'un bizim en güzel, en iyi selefimizdir."

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?