banner30

banner29

Sa'd bin Rabi kimdir? Sa'd bin Rabi’nin hayatı

Sa'd bin Rabi kimdir? Sa'd bin Rabi nerede doğmuştur? Sa'd bin Rabi ne zaman doğmuştur Sa'd bin Rabi nasıl Müslüman olmuştur? Sa'd bin Rabi nasıl hicret etmiştir? Sa'd bin Rabi nasıl evlenmiştir? Sa'd bin Rabi’nin cesareti, Sa'd bin Rabi’nin hayatı, Sa'd bin Rabi’nin vefatı.

İslam 15.09.2020, 17:29
Sa'd bin Rabi kimdir?  Sa'd bin Rabi’nin hayatı

İşte, "Sa'd bin Rabi kimdir? Sa'd bin Rabi nerede doğmuştur? Sa'd bin Rabi ne zaman doğmuştur Sa'd bin Rabi nasıl Müslüman olmuştur? Sa'd bin Rabi nasıl hicret etmiştir? Sa'd bin Rabi nasıl evlenmiştir? Sa'd bin Rabi’nin cesareti, Sa'd bin Rabi’nin hayatı, Sa'd bin Rabi’nin vefatı." sourlarının cevabı.

SA'D BİN RABİ KİMDİR?
SA'D BİN RABİ’NİN HAYATI

Hicretten bir sene önceydi. On iki kişilik bir kafile Mekke'ye geldi. Bunlardan altısı bir sene önce İslâmla şereflenmiş, seneye görüşmek üzere Peygamberimizle sözleşmişlerdi. Fakat bu buluşmadan kimse haberdar olmayacaktı. Mekke'ye yakın Akabe denilen dar ve küçük bir vadide Peygamberimizle görüştüler, Allah'a şirk koşmamak, hırsızlık ve zinâ yapmamak, çocuklarını öldürmemek, kimseye iftira etmemek ve her nevi işte Peygamberimizin sözünden çıkmamak üzere biat ettiler. Peygamberimiz de onlara, "Verdiği sözde duranın ücret ve mükafatını Allah tekeffül etmiş, onlara Cenneti vaad etmiştir" müjdesini verdi.

Bunun üzerine, diğer altı kişi de oracıkta iman ettiler. Bu anlaşma Birinci Akabe Biatı olarak İslâm tarihine geçti. İşte bu on iki zat tan birisi de Medine'nin ileri gelenlerinden ve zenginlerinden olan Sa'd bin Rabi (r.a) idi. Hz. Sa'd, Hicretten az önce meydana gelen İkinci Akabe Bîatinda da Hazrec Kabilesini temsil eden dokuz kişinin arasında bulunuyordu. Yine çok gizli olarak geceleyin yapılan bu bîatta Peygamberimiz hazır bulunanlara ebedi saadet müjdesini vermişti. Hz. Sa'd bin Rabi, Cahiliye Devrinde az sayıdaki okuma yazma bilen kişilerden birisiydi. Kabile reisi olması dolayısıyla da sözü geçen nüfuzlu bir insandı.

Hicretten sonra Peygamberimiz Muhacirle Ensar arasında kardeşlik bağı kurunca, Mekke'nin zenginlerinden ve Cennetle müjdelenenlerden Abdurrahman bin Avf’ı (r.a.), Sa'd bin Rabi ile kardeş ilan etti. Hz. Sa'd, kardeşini evine götürdü. Yemek yediler, yemekten sonra Hz. Sa'd öz kardeşin yapmadığı bir yakınlık ve fedakârlık manzarası sergiledi:

"Ben mal bakımından Ensarın en zenginiyim. Malımın yarısını sana ayırdım Sonra bak [senin hanımın yok], iki hanımımdan hangisini istersen senin için boşayayım, iddeti bitince onunla evlenirsin."

Sa'd bin Rabi kimdir? Sa'd bin Rabi nerede doğmuştur? Sa'd bin Rabi ne zaman doğmuştur Sa'd bin Rabi nasıl Müslüman olmuştur? Sa'd bin Rabi nasıl hicret etmiştir? Sa'd bin Rabi nasıl evlenmiştir? Sa'd bin Rabi’nin cesareti, Sa'd bin Rabi’nin hayatı, Sa'd bin Rabi’nin vefatı.

Hz. Abdurrahman, evini, barkını ve malını mülkünü Mekke'de bırakmış, gelmişti. Muhtaç durumdaydı. Fakat, o tok gönüllü bir insandı. Hz. Sa'd'ın sözleriyle samimiyetin ve muhabbetin en ulvi hazzını duydu. Memnuniyet ve şükranını bildirdikten sonra,

"Kardeşim, Allah aileni ve malını sana mübarek etsin. Benim bunlara ihtiyacım yoktur. İçinde ticaret yapılan bir çarşınız yok mu, bana orayı gösterin."

Hz. Sa'd, ona Kaynuka Kabilesinin pazarını gösterdi. Hz. Abdurrahman pazara gitti, alım satım yaptı, kısa zamanda büyük servet elde etti. Nitekim kendisi, "Allah'a şükür, elime kum alsam altın olur" demektedir. Hz. Sa'd, fedakârlığıyla Kur'an'ın senâsına mazhar olmuş, Hz. Abdurrahman da kanaatinin bereketiyle varlığa kavuşmuştu. Bu hadise, Asr-ı Saadetteki "isar" hasletinin, din kardeşini her hususta kendi nefsine tercihin en açık bir misaliydi. Bedir Gazâsına katılan Hz. Sa'd'ın üstün cesareti Uhud'da hemen görüldü.

Hep ön saflarda kılıç sallıyordu. Çevresine de devamlı cesaret veriyordu. Bir ara bozgun görüldüğünde, Hz. Sa'd'ın hızı hiç kesilmemişti. Ümitsizliğe düşenlere de Akabe Biatında Resulullahın emrinden çıkmamak üzere ettikleri yemini hatırlıyorlardı. Fakat savaş esnasında bir grup müşrik, üzerine hücum edip ağır şekilde yaralandılar. Öyle ki, vücudu tanınmaz hale gelmişti. On iki dişi kırılmış, yetmiş yerinden de kılıç, mızrak ve ok yarası almıştı. Savaş sona erip, müşrikler çekilip gittikten sonra şehit ve yaralıların toplanmasına başlanmıştı. Hz. Sa'd'ın, Peygamberimizin yanında ayrı bir yeri vardı.

Onu merak ediyordu. Daha sonra Sahabîlere, "Sa'd bin Rabî'nin ne yaptığını, hayatta kalanlar arasında mı, yoksa şehitler arasında mı bulunduğunu araştırıp bana kim haber getirecek?" dedikten sonra eliyle işaret ederek, "Savaş esnasın da ben onu bir ara şurada görmüştüm" buyurdular.

Ubeyy bin Ka'b (r.a.) anlatıyor:

"Peygamberimizin gösterdiği tarafa doğru gittim. Uhud Vadisine serilmiş bulunan şehitler arasında Sa'd'ı tanıyabilir miyim, diye seslenerek bir müddet dolaştım. Fakat bir cevap alamadım. Sonra, 'Ey, Sa'd, Resulullah beni sana gönderdi' diye yüksek sesle bağırdım. Az sonra boğuk bir ses cevap verdi. Sesin geldiği tarafa yöneldim. Hz. Sa'd yerde yatıyordu, ona son nefesinde yetişmiştim.

"Ey Sa'd, Resulullah senin hayatta kalanlar içinde mi, yoksa şehitler arasında mi bulunduğunu görüp kendisine haber vermemi emretti' dedim.

"Hz. Sa'd'ın sesi çok hafif, inilti gibi çıkıyordu: "Ben artık ölüler arasındayım diyor, kurtulamayacağını söylemeye çalışıyordu. Zor anlaşılır bir sesle son sözlerini söylüyordu: 'Benden Resulullaha selâm söyle ve ona Sa'd bin Rabî, senin için, "Ümmetlerine doğru yolu gösteren Peygamberlerin alacakları mükafatların en hayırlısı ve en üstünü ile, Allah bizden dolayı mükafatlandırsın diyor, de. Kavmim Ensara da selâmamı ilet, onlara da, 'Allah, Allah! Siz Akabe gecesinde Resulullahı koruma hakkında bîat etmediniz mi? Vallahi, gözleriniz kımıldarken Resulullahı düşmanlarından korunmada, ona bir zarar dokunursa, sizin Allah katında ileri sürecek hiçbir mazeretiniz yoktur', de. Zeyd bin Sabit'in rivayetine göre, o sırada Hz. Sa'd şunları da söylüyordu:

"Resulullaha selam olsun, sana da selam olsun. Ona Ya Resulallah, ben artık Cennetin kokusunu duymaya ve bulmaya başladım sözlerimi naklet." "Hz. Sa'd bunları söyledikten sonra şehadet şerbetini içti. Geldim, Hz. Sa'd'ın durumunu Resulullaha bildirdim. Resulullah kıbleye dönüp ellerini açtı: "Allah'ım, Sa'd bin Rabi'yi karşıla, ondan razı ol. Allah'ım ona rahmet et. O sağlığında da, ölürken de Allah ve Resulü için nasihat ederdi" buyurdu.

Sa'd bin Rabi kimdir? Sa'd bin Rabi nerede doğmuştur? Sa'd bin Rabi ne zaman doğmuştur Sa'd bin Rabi nasıl Müslüman olmuştur? Sa'd bin Rabi nasıl hicret etmiştir? Sa'd bin Rabi nasıl evlenmiştir? Sa'd bin Rabi’nin cesareti, Sa'd bin Rabi’nin hayatı, Sa'd bin Rabi’nin vefatı.

Peygamberimiz Uhud şehitlerinin bazılarını ikişer üçer defnettiriyordu. Sad bin Rabî de Hârice bin Zeyd'le (r.a.) birlikte aynı kabre defnedildi. Hz. Sa'd şehit olunca kızı Ümmü Sa'd öksüz kalmıştı. Küçük bir çocuktu. Hz. Ebû Bekir onu himayesi altına aldı ve ona babasını arattırmamaya çalıştı.

Bir gün Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir'in ziyaretine gelince yanında bir kızcağız gördü. Hz. Ebû Bekir, onun üzerine hırkasını örtmüş, yanına oturtmuştu. Hz. Ömer "Bu kimdir?" diye sorunca, "Bu, benden ve senden daha hayırlı olan bir zâtın kızıdır" dedi. Hz. Ömer, merakla sordu: "Senden daha hayırlı olan kimdir?" Hz. Ebû Bekir, "O, Resulullahın Cennetle müjdelediği ahd üzerine öldü, ben ve sen ise yaşıyoruz" dedi. Hz. Ebû Bekir bu sözle üstün bir tevazu gösteriyor ve aynı zamanda mü'minin korku ve ümit içinde bulunması gerektiğini ders veriyordu. Kendisi Cennetle müjdelendiği halde, Hz. Sa'd'a imreniyordu.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?