banner29

Şeddad bin Evs kimdir? Şeddad bin Evs’in hayatı

Şeddad bin Evs kimdir? Şeddad bin Evs nerede doğmuştur? Şeddad bin Evs ne zaman doğmuştur? Şeddad bin Evs nasıl Müslüman olmuştur? Şeddad bin Evs nasıl hicret etmiştir? Şeddad bin Evs nasıl evlenmiştir? Şeddad bin Evs’in cesareti, Şeddad bin Evs’in hayatı, Şeddad bin Evs’in vefatı.

İslam 17.09.2020, 16:14
Şeddad bin Evs kimdir? Şeddad bin Evs’in hayatı

İşte, "Şeddad bin Evs kimdir? Şeddad bin Evs nerede doğmuştur? Şeddad bin Evs ne zaman doğmuştur? Şeddad bin Evs nasıl Müslüman olmuştur? Şeddad bin Evs nasıl hicret etmiştir? Şeddad bin Evs nasıl evlenmiştir? Şeddad bin Evs’in cesareti, Şeddad bin Evs’in hayatı, Şeddad bin Evs’in vefatı." sorularının cevabı.

ŞEDDAD BİN EVS KİMDİR?
ŞEDDAD BİN EVS’İN HAYATI

Medine, Peygamber şehri olunca mübarekliğe büründüğü gibi, artık Medine-i Münevvere olarak yâd edilir oldu. Çünkü Allah'ın rahmeti oraya yağmur gibi yağıyordu. Kısa zaman içinde bu şehirde oturup da îman etmeyen aile hemen hemen kalmamıştı. İşte, ailece Peygamberimizin nurlu halkasına giren bahtiyarlardan birisi de Hz. Evs'in (r.a.) ailesiydi. Peygamberimiz, Hicretten sonra Hz. Evs'le Hz. Osman arasında kardeşlik bağı kurmuştu. Ayrıca Hz. Evs, Peygamber şairi Hz. Hasan'ın da (r.a.) kardeşiydi. Hz. Evs ailece Müslüman olunca, küçük oğulları Şeddad da (r.a.) kendisini böyle îmanlı bir çevrede buldu.

Yaşının küçüklüğünden dolayı Peygamberimizle birlikte cihada katılmadı. Çünkü Bedir Savaşı sırasında henüz 15-16 yaşlarındaydı. Fakat Peygamberimizin saadetli meclisinden ilim ve hikmet dersi almaktan da ayrı kalmadı. Bir gün onu, Peygamberimiz sıkıntılı bir vaziyette bulmuştu. "Ne oluyor, ya Şeddad?" diye hatırını sordu: "Dünya bana dar geliyor, yâ Resulallah" dedi.

Bunun üzerine Peygamberimiz ona şu müjdeyi vererek teselli etti: "Üzülme, Şam fetholunacak, Kudüs fetholunacak, sen ve senden sonraki çocuklarından bir cemaat inşallah orada bulunacak."

Ebû Ya'la künyesiyle meşhur olan Hz. Şeddad'ın en zevkli ve tatlı anları Peygamberimizle olan saatleriydi. Fırsat buldukça Peygamberimizin sohbetine katılır, ondan duyduğu hadisleri öğrenir, ezberine alırdı. Her yeni öğrendiğini kendi nefsinde tatbik etmeye çalışırdı.

Peygamberimizle olan bir sohbetini şöyle anlatır: "Bir gün Resul-i Ekremin (a.s.m.) huzurunda bulunuyorduk. Bize baktı ve “İçinizde yabancı, yani ehl-i kitaptan birisi var mı' diye sordu. Biz de, 'Hayır, Resulallah' dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz kapıyı kapatmamızı söyledi. Sonra bize, "Ellerinizi kaldırın ve Lâ ilâhe illallah deyin' buyurdu. Biz bir saat müddetle bu tarzda kelime-i tevhidi söyledik. Sonra Peygamberimiz ellerini indirdi ve şöyle buyurdu: 'Allah'ım, Sana hamd olsun, beni bu kelime ile gönderdin. Onu bana emrettin. Onunla bana Cenneti vaad buyurdun. Muhakkak sen vaadinden dönmezsin. Sonra Resul-i Ekrem, "Size müjdeler olsun. Cenab-ı Hak hepinizi mağfiret buyurdu' dedi." Bu hâdiseyle Peygamberimiz, kelime-i tevhide devam eden ve Allah'a hakkıyla îman edip, inancını yaşayan mü'minlere de Allah'ın rahmet ve mağfiretini müjdeliyordu.

Şeddad bin Evs kimdir? Şeddad bin Evs nerede doğmuştur? Şeddad bin Evs ne zaman doğmuştur? Şeddad bin Evs nasıl Müslüman olmuştur? Şeddad bin Evs nasıl hicret etmiştir? Şeddad bin Evs nasıl evlenmiştir? Şeddad bin Evs’in cesareti, Şeddad bin Evs’in hayatı, Şeddad bin Evs’in vefatı.

Hz. Şeddad, Peygamberimizin irtihalinden sonra, hayatını Kudüs, Şam ve Humus'ta geçirdi. Hadis ve fıkıh sahasında pek çok talebe yetiştirdi, Müslümanları irşat etti. Hz. Ebu'd-Derda (r.a.) onun için "Her ümmetin bir fakihi vardır, bu ümmetin fakihi de Şeddad bin Evs’tir" buyurdu.

Hz. Şeddad, hadis sahasında derin vukuf sahibi bir kişiydi. Hadisleri anlamak hususunda üstün bir dirayeti vardı. Sahih hadis kitaplarında Hz. Şeddad'ın rivayet ettiği 50 kadar hadis vardır.

Hz. Şeddad, ilmiyle birlikte hilmi ve güzel huyuyla da meşhur bir şahsiyetti. Konuşmaları devamlı tatlı, açık ve nükteli idi. Kimseye kızmaz ve öfkelenmezdi. Hz. Ebû Hüreyre (r.a.) onun meziyetlerini anlatırken, "Şeddad bin Evs anlaşılır ve açık konuşur, öfkeleneceği bir şeyle karşılaştığı zaman da hemen hislerine hâkim olurdu" demektedir.

Hz. Şeddad'ı tanıyanlar, onun ağzından hiçbir şekilde çirkin ve nâhoş bir söz işitmemişlerdi. Ama bir seferinde nasılsa ondan beklemedikleri bir söz duymuşlardı. Yanındakiler, kendisinden böyle bir hareketi beklemediklerini söylediklerinde, hemen uyanan Hz. Şeddad şöyle dedi:

"Ben İslâma girdikten sonra her söylediğim söze dikkat ederek konuşurdum. Yalnız bu söz nasılsa ağzımdan çıktı, fakat siz onu aklınızda tutmayın, unutun işittiğim şu sözleri ezberleyin dedi.

"Bir gün Resulullah (a.s.m.) bana 'Yâ Şeddad, insanların altın ve gümüş biriktirdiğini görürsen, sen de şu kelimeleri biriktir: Allah'ım, Senden işlerimde sebat ve sabır ihsan etmeni dilerim. Verdiğin nimetlere şükretmemi ve sana güzel ibadet etmeyi isterim. Allah'ım, bana selim bir kalp, doğru bir dil ihsan et’ buyurdu.”

Şeddad bin Evs kimdir? Şeddad bin Evs nerede doğmuştur? Şeddad bin Evs ne zaman doğmuştur? Şeddad bin Evs nasıl Müslüman olmuştur? Şeddad bin Evs nasıl hicret etmiştir? Şeddad bin Evs nasıl evlenmiştir? Şeddad bin Evs’in cesareti, Şeddad bin Evs’in hayatı, Şeddad bin Evs’in vefatı.

Şeddad bin Evs'in takdir edilen en mühim bir ciheti, zühd ve takvâda ileri seviyede oluşu ve Allah'tan çok korkması idi. Esed bin Veda'nın (r.a.) anlattığına göre, Hz. Şeddad uyumak için yatağa girdiği zaman tava üzerindeki tâne gibi olurdu. Yatakta ayağını uzatmaktan hayâ ederdi. Uzun uzun tefekküre dalar, daha sonra, "Allah'ım, Cehennem ateşi benimle uykum arasına gerildi" der, kalkar, ibadete başlar, çoğu kere sabaha kadar namaz kılardı. Dünyanın çirkin yüzünü ve insanın heveslerine hitap eden yönlerini tahkir ederek şu hadisi okurdu:

"Akıllı kimse odur ki, nefsini alçak görür, hesaba çeker ve ölümden sonraki hayatı için güzel ameller yapar. Aciz kimse de odur ki, nefsine ve onun kötü arzularına uyar, sonra da Allah'tan mağfiret temenni eder.”

Bereketli ömrünü İslâm’ın ulvi hizmeti uğrunda harcayan Hz. Şeddad, Hicretin 58. senesinde 75 yaşlarında iken Humus'ta vefat etti.

Allah ondan razı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?