banner30

banner29

Suheyb bin Sinan kimdir? Suheyb bin Sinan’ın hayatı

Suheyb bin Sinan kimdir? Suheyb bin Sinan nerede doğmuştur? Suheyb bin Sinan ne zaman doğmuştur? Suheyb bin Sinan nasıl Müslüman olmuştur? Suheyb bin Sinan nasıl hicret etmiştir? Suheyb bin Sinan nasıl evlenmiştir? Suheyb bin Sinan’ın cesareti, Suheyb bin Sinan’ın hayatı, Suheyb bin Sinan’ın vefatı.

İslam 17.09.2020, 14:24
Suheyb bin Sinan kimdir? Suheyb bin Sinan’ın hayatı

SUHEYB BİN SİNAN KİMDİR?
SUHEYB BİN SİNAN’IN HAYATI

İslâm güneşinin ilk doğduğu yıllardı. Bu nur, bazılarının gözünü kamaştırıyor, bazılarını da kendisine cezbediyordu. İslâm nurunun etrafında hâlelenen yıldızlar, günden güne artıyordu. Dünya ve ahiret bahtiyarlığına koşuyorlardı. İlk Müslümanların safına girecek olan Ammar bin Yasir bir gün Erkam'ın evinin önünde Suheyb bin Sinan'ı gördü. "Burada ne arıyorsun, ey Suheyb?" dedi. Suheyb de Ammar'a, "Sen niçin geldin buraya?" diye sorunca, Ammar, "Ben Muhammed'in huzuruna girip sohbetini dinlemek istiyorum" dedi. Suheyb de "Ben de bunun için gelmiştim." O anda aynı fikirde birleşen Ammar ile Suheyb Peygamberimizin huzuruna girdiler.

Saatlerce Peygamberimizin nurlu sohbetini dinleyen bu iki bahtiyar, karanlık basıncaya kadar orada kaldılar. Peygamberimizin teklifi üzerine hemencecik ısındıkları İslâm safına girdiler.

Kendilerinde bir hafiflik hissediyorlardı. Sevinçten uçuyorlardı. Ama çileli, zahmetli bir dâvete icabetle işkence ve ıstırabı baştan kabul etmişlerdi. Çünkü Suheyb İslâm’a girdiğinde Müslümanların sayısı otuzu henüz geçmişti. İlk saffı teşkil ediyorlardı. Bunun için müşriklerin hedefi olmuşlardı. Hz. Suheyb, Hz. Abdullah bin Cüd'ân'ın âzadlı kölesi idi. Bunun için yalnızdı, güçlü bir kabilesi ve çevresi yoktu. Müslümanları yıldırmak ise müşriklerin tek vazifesi idi. Hele bir de sahipsiz birinin İslâm’a girişini duyunca, zulüm damarları daha da kabarıyordu. İşte Suheyb bin Sinan da İslâm dâvâsı uğrunda müşriklerin zulmüne uğrayan Müslümanlardan birisiydi. Hz. Ammar ile Suheyb eşi görülmemiş zulümler tatbik ediyorlardı. Çıplak olarak zırh giydirip Cehennemi güneşin kavurucu azabına terk ediyorlardı.

Bir defasında Mekke çarşısında Suheyb, Ammar ve Habbab birlikte giderlerken, müşriklerle karşılaştılar. İman kalesinin bu yüksek burçlarını bir arada gören müşrikler, "İşte Muhammed'in beraber olduğu kişiler!" diyerek ağıza alınmadık hakaretler yaptılar. Çünkü onları yıldırmak için, ellerindeki bütün işkence usullerini kullanıyorlardı. Ancak onlar müşriklerin karşısında susmadılar. Suheyb şöyle haykırdı:

"Evet, biz Allah'ın Peygamberi Muhammed İle beraberiz. Onunla oturup kalkıyoruz. Biz Allah'ın Peygamberine iman ettik, siz inanmadınız. Biz onu tasdik ettik, siz yalanladınız. Unutmayın! Biz Müslüman olduğumuz için değersiz değiliz, siz de müşrik olduğunuz için asla üstün değilsiniz."

Suheyb bin Sinan kimdir? Suheyb bin Sinan nerede doğmuştur? Suheyb bin Sinan ne zaman doğmuştur? Suheyb bin Sinan nasıl Müslüman olmuştur? Suheyb bin Sinan nasıl hicret etmiştir? Suheyb bin Sinan nasıl evlenmiştir? Suheyb bin Sinan’ın cesareti, Suheyb bin Sinan’ın hayatı, Suheyb bin Sinan’ın vefatı.

Hz. Suheyb'in bu kahramanca cevabına tahammül edemeyen müşrikler, "Allah'ın aramızdan nimet ve rahmetine erdirdiği kimseler bunlar ha!" diyerek Suheyb'in üzerine saldırdılar. Hırslarını, kinlerini onu döverek alıyorlardı. Konusmasına fırsat vermiyorlardı. Suheyb'i öyle dövmüşlerdi ki, zavallı ne söylediğini bilemez hale gelmişti. Ama Suheyb bütün bu işkencelere mukavemet ediyordu. Yapılan eziyetler onun için hak yolda sebat için bir teşvik kamçısı oluyordu. İmanı kat kat artıyordu. Usanmak, bıkmak bilmeyen bir azimle nurlu dâvâyı omuzunda taşıma gayreti içindeydi.

Bu çileli ve ıstıraplı günler sona etmeye başlamıştı. Peygamberimiz hicretle emrolunmuş, Medine'ye gitmek için yola çıkmıştı. Müslümanlar, tek tek o nuru takip ediyorlardı. Onsuz geçen zamanı ölü, sohbetinden mahrum kaldıkları anları boş sayıyorlardı. Suheyb bin Sinan da hicrete karar vermişti. Bir nebze de olsa Mekkelilerin ezâ ve cefasından kurtulmuş olacaktı. Fakat bir türlü fırsatını bulamıyordu. Nihayet Hz. Ali'nin hicret ettiğini görünce, hazırlığını yapıp Medine yolunu tuttu.

Hz. Suheyb'in hicret ettiğini duyan müşriklerden bazıları peşine düştüler. Ona mâni olmak istediler. Nihayet yetiştiler. Mekke'den ayrılmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek şöyle dediler: "Sen Mekke'ye bir köle olarak geldin. Fakirdin. Bizim sayemizde zengin oldun. Burada kazandığın serveti beraberinde götürmek istiyorsun. Buna razı olamayız. Seni bırakmayız."

Müşriklerin bu tehdidine ehemmiyet vermeyen kahraman Suheyb, bineğin den aşağı indi, torbasından okları çıkardı. Karşısından dikilen Mekkelilere, içinizden benim çok isabetli ok attığımı hepiniz bilirsiniz. Bu okların hepsini üzerinize yağdırırım. Oklarım biterse kılıcımla müdafaada bulunurum. Kılıcım elimde, oklarım çantamda bulundukça hiçbirinizi yanıma yaklaştırmam" diye meydan okudu.

Bu cesurca hitabe karşısında düşmanların dili tutulmuştu. Söyleyecek bir şeyleri yoktu. Çünkü, bu İslâm fedâisinin kendilerine kolay kolay teslim olmayacağını iyi biliyorlar. Fakat Mekkeliler onu bırakmak niyetinde değildiler. Suheyb şu teklifte bulundu:

"Sizin gözünüz Mekke'deki servetimdedir. İlân ediyorum, ne kadar malım varsa hepsi sizin olsun. İstemiyorum. Çekilin yolumdan." Bu teklif, müşriklerin arayıp da bulamadığı bir şeydi. Suheyb beraberinde götürdüğü mallarını da verince, müşrikler bayram ettiler. Suheyb dini, îmanı uğrunda malından, servetinden vazgeçmişti. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygambere kavuşmayı her şeye tercih ediyordu.

Suheyb bin Sinan kimdir? Suheyb bin Sinan nerede doğmuştur? Suheyb bin Sinan ne zaman doğmuştur? Suheyb bin Sinan nasıl Müslüman olmuştur? Suheyb bin Sinan nasıl hicret etmiştir? Suheyb bin Sinan nasıl evlenmiştir? Suheyb bin Sinan’ın cesareti, Suheyb bin Sinan’ın hayatı, Suheyb bin Sinan’ın vefatı.

Suheyb bin Sinan Rebiülevvel ayının içinde Kuba'da Peygamberimizle müşerref oldu. Fakat çok yorulmuş, bîtâp düşmüştü. Mekke'den çıkarken yanında getirdiklerini de müşrikler gasbedince aç susuz bir halde, tahammül edilmez ıstıraplar içinde yolculuk etmişti. Öyle ki, ayağa kalkacak mecali kalmamıştı. Fakat sevgili Peygamberimize kavuşması bir anda bütün yorgunluğunu dindirdi.

Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer Resul-i Ekremin (a.s.m.) yanındaydılar. Önlerinde taze yapraklı salkım salkım humalar bulunuyordu. Suheyb'in yolda gözü ağrımış, karnı da çok acıkmıştı. Hz. Suheyb kendisine ikram edilen hurmaları hemen yemeye başladı. Bunu gören Hz. Ömer Resulullaha, "Ya Resulallah, Suheyb’e bakın. Gözü ağrıdığı halde yaş hurmayı yiyor" dedi. Peygamberimiz "Ey Suheyb, gözün ağrıdığı halde yaş hurmayı niçin yiyorsun?" buyurdu.

Peygamberimizin bu ikazı karşısında Suheyb, "Ya Resulullah, ben hurmaları gözümün ağrımayan kısmıyla yiyorum" dedi. Bu lâtif cevap üzerine Peygamberimiz tebessüm buyurdular. Bu konuşmalardan sonra Suheyb bin Sinan Mekke'den çıktığı sırada karşılaştığı hadiseyi Peygamberimize anlattı:

"Ya Resulallah, siz Mekke'den çıktığınız sırada müşrikler beni yakalayıp eziyet ettiler. Ben de servetimi vererek kendimi ve ailemi satın aldım." Suheyb'i dinleyen Peygamberimiz ona müjdeyi verdi. "Ey Ebû Yahya, sen bu alışverişten kârlı çıktın, ziyan etmedin."

Bu konuşmaların üzerine şu âyet-i kerime nazil oldu: "İnsanlardan Allah'ın rızasını kazanmak için canını seve seve feda edenler var. Allah ise kullarına karşı çok şefkatlidir."

Hz. Suheyb bundan sonra Sa'd bin Heyseme'nin misafiri oldu. Burada Sahabelerin bekâr olanları kalıyordu. Akabinde de Sevgili Peygamberimiz, Suheyb bin Sinan ile Hâris bin Samme arasında kardeşlik akdi yaptı.

Peygamberimiz bu mübarek sözleriyle Suheyb bin Sinan'ın Müslümanlar arasında ayrı bir yeri olduğunu belirtiyordu.

“İlk Müslümanlar dörttür: Ben Arap milletinin ilk Müslümanıyım. Suheyb bin Sinan Rumların ilk Müslümanı, Selmân-ı Fârisî Farsların ilk Müslümanı, Bilâl de Habeşlilerin ilk Müslümanıdır."

Hz. Suheyb'in asıl doğduğu yer Musul havalisinde Dicle kenarına yakın bir yerdir. Babası ve amcası Kisra tarafından Übülle hakimliğine tayin olunmuş ve orada bulunmuşlardı. Bilâhare Rumlar bu havaliye hücum edip, Übülle'yi zapt etmişler, orada buldukları her şeyi ele geçirip yağmalamışlar. Bu sırada esir düşenler arasında küçük bir çocuk olan Suheyb bin Sinan da vardı. Sonra Benî Kelb kabilesinin eline geçmiş, oradan da Abdullah bin Cüd'an'a köle olarak satılmıştı. Daha sonrada aynı kişi tarafından azad edilmiştir.

Suheyb bin Sinan kimdir? Suheyb bin Sinan nerede doğmuştur? Suheyb bin Sinan ne zaman doğmuştur? Suheyb bin Sinan nasıl Müslüman olmuştur? Suheyb bin Sinan nasıl hicret etmiştir? Suheyb bin Sinan nasıl evlenmiştir? Suheyb bin Sinan’ın cesareti, Suheyb bin Sinan’ın hayatı, Suheyb bin Sinan’ın vefatı.

Suheyb İslâm’ın ilk devrelerinde imanını açıklayan yedi kişiden dördüncüydü.

Bunlar: Peygamberimiz, Hz. Ebû Bekir, Bilâl-i Habeşi, Suheyb bin Sinan, Habbab, Ammar bin Yasir ve Sümeyye (Ammar'ın annesi) idi. Hz. Ömer, Hz. Suheyb'i çok severdi. Ona her zaman lütuf ve ikramda bulunurdu. Hz. Ömer bir mecusi tarafından yaralandığında şûra ehlini topladı, onlara, içlerinden birisini halife seçmelerini tavsiye etti.

Bu sırada Hz. Suheyb'i de dâvet ederek, yeni halifenin seçilişine kadar imameti ona verdi. Hz. Suheyb bu mühim vazifeyi üzerine aldı, cemaate namaz kıldırdı. Hz. Ömer'in dar-i bekaya irtihalinde ise onun cenaze namazını kıldırdı. Suheyb bin Sinan'ın hilafeti sadece üç gün sürdü. Bundan sonra Hz. Osman halife seçildi.

Sahabiler arasında temiz mizacı, fazilet ve olgunluğu, hazırcevaplığı ve tatlı lâtifeleri, nezih ve zarif sohbetleriyle temayüz eden Suheyb bin Sinan, yabancılara merhameti ve misafirperverliği ile tanınmıştır.

Hz. Ömer bin gün Suheyb'e sordu: "Ya Suheyb, sen çok yemek yediriyorsun. Malını israf ediyor sayılmaz mısın?

Suheyb şu cevabı verdi: "Benim fazla yemek yedirmem Resul-i Ekremden işittiğim şu hadisten sonra artmıştır: 'Sizin en hayırlınız yemek yediren ve selâm verendir.’ İşte fazla ikramda bulunmam bunun içindir."

Hicretin 38. yılında vefât eden Hazret-i Suheyb 73 yaşındaydı. Cennetü'l Bakî'ye defnolundu.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?