banner29

Süheyl bin Amr kimdir? Süheyl bin Amr’ın hayatı

Süheyl bin Amr kimdir? Süheyl bin Amr nerede doğmuştur? Süheyl bin Amr ne zaman doğmuştur? Süheyl bin Amr nasıl Müslüman olmuştur? Süheyl bin Amr nasıl hicret etmiştir? Süheyl bin Amr nasıl evlenmiştir? Süheyl bin Amr’ın cesareti, Süheyl bin Amr’ın hayatı, Süheyl bin Amr’ın vefatı.

İslam 17.09.2020, 15:22
Süheyl bin Amr kimdir? Süheyl bin Amr’ın hayatı

İşte, "Süheyl bin Amr kimdir? Süheyl bin Amr nerede doğmuştur? Süheyl bin Amr ne zaman doğmuştur? Süheyl bin Amr nasıl Müslüman olmuştur? Süheyl bin Amr nasıl hicret etmiştir? Süheyl bin Amr nasıl evlenmiştir? Süheyl bin Amr’ın cesareti, Süheyl bin Amr’ın hayatı, Süheyl bin Amr’ın vefatı." sorularının cevabı.

SÜHEYL BİN AMR KİMDİR?
SÜHEYL BİN AMR’IN HAYATI

Bedir Muharebesinde Müslümanlar, kendilerinden sayıca ve kuvvetçe üç misli çok olan müşriklere karşı mücadele etmiş ve zafere ulaşmıştı. Müşriklerin ileri gelenlerinin de dâhil olduğu çok sayıda ölünün yanında, düşmanlar birçok da esir bırakarak harp meydanını terk ediyorlardı. Bu esnâda Sahabeden Mâlik bin Duhşum (r.a.) birisini esir etmiş, Resulullahın (a.s.m.) huzuruna getirmişti. Gelen esir hiddetli gözlerle Resulullah (a.s.m.) ve etrafındakileri süzüyor ve kendisini bekleyen âkıbeti merak ediyordu.

Bu esir, müşriklerin ileri gelenlerinden Müslümanlar aleyhine yaptığı tahrik edici konuşmalarıyla meşhur hatip Süheyl bin Amr idi. Orada bulunan Hz. Ömer (r.a.) hemen kılıcını çekip ortaya atılmış ve şöyle demişti:

"Ey Allah'ın Resulü! Müsaade et, şu adamın dişlerini çekeyim de, bir daha sizin aleyhinizde konuşmasın. Çünkü o tesirli konuşmalarıyla Kureyş kâfirlerini aleyhimize teşvik ediyordu."

Sevgili Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle cevap verdi:

"Bırak onu, ey Ömer! Ümid edilir, o öyle bir makamda bulunur ki, seni de sevindirir."

Resul-i Ekremin (a.s.m.) her sözüne bütün ruh ve cânıyla bağlı olan ve bu sözün de bir gün gelip tahakkuk edeceğine inanan Hz. Ömer (r.a.) "Peki, ey Allah'ın Resulü" diyerek kılıcını kınına koydu ve boyun eğdi. Süheyl bin Amr sevinç içinde Resulullahın (a.s.m.) yanından ayrılıp birliğine doğru gitti. Bu esnada Süheyl'in oğlu Abdullah da (r.a.) bir fırsatını bulup Müslümanların safına geçmişti.

Abdullah (r.a.) İlk Müslümanlardandı. Müşriklerin zulüm ve işkencelerine dayanamayarak Habeşistan'a hicret eden ilk kafilenin içerisinde o da bulunuyordu. Ancak Habeşistan dönüşünde babası onu yanına almış ve İslamiyet’ten vazgeçmesi için, akla gelmez zulümlere maruz bırakmıştı. Abdullah artık işkencelere dayanamaz bir hale gelmişti. Resulullah (a.s.m.) ona, Müslümanlığını gizleyebileceğini ve İslâmiyetten döndüğünü babasına söyleyebileceğini bildirdi.

Süheyl bin Amr kimdir? Süheyl bin Amr nerede doğmuştur? Süheyl bin Amr ne zaman doğmuştur? Süheyl bin Amr nasıl Müslüman olmuştur? Süheyl bin Amr nasıl hicret etmiştir? Süheyl bin Amr nasıl evlenmiştir? Süheyl bin Amr’ın cesareti, Süheyl bin Amr’ın hayatı, Süheyl bin Amr’ın vefatı.

Abdullah babasını İslâm’dan döndüğü hususunda kandırmaya muvaffak oldu. Ancak îmânında zerre kadar bir sarsılma olmamıştı. Bir an önce Resulullaha (a.s.m.) kavuşmayı bekliyordu. Babasıyla birlikte Bedir Savaşına katıldı ve bir fırsatını bulup Müslümanların tarafına geçti. Artık saadetine diyecek yoktu.

Aradan yıllar geçti, müşriklerle Müslümanlar Hudeybiye'de tekrar karşı karşıya geldiler. Kureyş müşrikleri barış istiyorlardı. Gelen heyetin başında Süheyl bin Amr vardı.

Resulullah (a.s.m.) Süheyl'le uzun uzadıya konuştuktan sonra anlaşma şartlarında muvafakata vardılar. Sıra anlaşma maddelerinin yazılmasına gelmişti. Kâtib Hz. Ali (r.a.) idi.

Resulullah (a.s.m.) emretti: "Yaz! Bismillâhirrahmânirrahim."

Süheyl hemen itiraz etti: "Biz bunu kabul etmiyoruz ki," Resulullah (a.s.m.) "Öyle ise nasıl yazalım?" diye sordu. Süheyl "Bismike Allahümme" yazılacağını söyledi. Resulullah (a.s.m.) "Bu da güzeldir" diyerek Hz. Ali'ye (r.a) öyle yazılmasını emretti.

Anlaşma maddeleri yazıldıktan sonra sıra imzaya gelmişti. Peygamberimiz, Hz. Ali'ye "Allah'ın Resulü Muhammed ile Süheyl bin Amr'ın anlaşmaya varıp sulh oldukları, icabının taraflarca yerine getirilmesini kararlaştırıp imzaladığı maddelerdir" şeklinde yazmasını emretti.

Kureyş heyetinin başkanı Süheyl buna da itiraz etti: "Vallahi, biz senin gerçekten Allah'ın Resulü olduğunu kabul edip tanımış olsaydık, Beytullahı ziyaretine mâni olmaz ve seninle çarpışmazdık." Neticede "Muhammed bin Abdullah" diye yazıldı.

Geçen zaman içerisinde Süheyl bin Amr'ın küçük oğlu Ebû Cendel (r.a.) de İslâmiyet’e girmiş ve babası onu da ağabeyi gibi zincire vurup bir yere hapsetmişti. Ancak Ebû Cendel bir yolunu bulup kaçtı ve tam Hudeybiye barış anlaşmasının yapıldığı esnada ortaya çıkarak Resulullahın (a.s.m) tarafına iltihak etmek istedi. Ancak anlaşmanın bir maddesi Ebû Cendel'in Müslümanların tarafına geçmesine mâni oluyordu.

Süheyl bin Amr, elleri zincirlerle bağlı olarak ortada duran oğlunu görünce çok şaşırdı ve hiddetle Resulullaha (a.s.m.) şöyle dedi: "İşte, barış anlaşması gereği bize geri vereceğin ilk kişi budur."

Resulullah (a.s.m.) mahzun ve mükedder bir vaziyette bekleyen Ebû Cendel'e baktı ve Süheyl dönüp şöyle dedi: "Haydi bu seferlik bunu bana bağışla ve anlaşmayı imzâ et." Süheyl "Ben bunu asla kabul edemem" diyerek reddetti. Resulullahın (a.s.m.) şefkati. Ebû Cendel'i geri vermekle onu tekrar zulüm ve işkencenin içine atmaya müsaade etmiyordu. Ancak Resulullah anlaşma için söz vermişti ve geri vermediği takdirde Kureyş anlaşmayı feshedecekti. Bu anlaşmanın ileride tamamıyla Müslümanların lehine olacağını bilen Resul-i Ekrem (a.s.m.) Ebû Cendel'e döndü ve şöyle dedi:

"Biraz daha sabret! Biraz daha mâruz kaldıklarına göğüs ger. Allah sana bunların mükâfatını verecektir. Muhakkak ki, Allah sana ve yanında bulunan Müslümanlara bir ferahlık yaratacaktır. Onlara vermiş olduğumuz söze vefasızlık edemeyiz."

Süheyl bin Amr kimdir? Süheyl bin Amr nerede doğmuştur? Süheyl bin Amr ne zaman doğmuştur? Süheyl bin Amr nasıl Müslüman olmuştur? Süheyl bin Amr nasıl hicret etmiştir? Süheyl bin Amr nasıl evlenmiştir? Süheyl bin Amr’ın cesareti, Süheyl bin Amr’ın hayatı, Süheyl bin Amr’ın vefatı.

Yıllar yılları kovalamış ve nihayet Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmişti. Diğer Kureyş ileri gelenleri gibi Süheyl bin Amr da yakalandığında öldürüleceklerden birisi idi. Oğlu Abdullah, Resululaha (a.s.m.) gelerek babasına emân vermesini ve affetmesini istedi. Resulullah (a.s.m.) iki fedâkâr oğlunun hatırına Süheyl’e emân verip affetti. Abdullah sevinçle koşarak gidip, Süheyl’i gizlenmiş olduğu yerde buldu ve müjdeyi verdi.

Resul-i Ekremin (a.s.m.) bu âlicenaplığı karşısında süheyl hemen kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Süheyl bin Amr (r.a.) İslâmiyet’e girdikten sonra, canla başla İslâm için çalışmaya başladı. Çok hassas kalpli ve ince ruhlu bir hale geldi. Zaman zaman eski hayatını hatırlayıp ağlardı. Hele Kur'ân okunurken büsbütün dayanamaz, çok ağlardı. İbadetine fevkalade düşkün ve muttaki idi. Siyer müellifi Vâkidi der ki:

"Fetih günü Müslüman olanlardan, Süheyl bin Amr gibi İslâmiyet’e sarılan başka birisi yoktur."

Süheyl'in (r.a.) oğlu Abdullah, Hicretin 12. senesinde Yemâme Harbinde şehid düşmüştü. Hz. Ebû Bekir (r.a.) Süheyl bin Amr'ı teselliye geldi. Yıllar önce, Müslüman oluşundan dolayı oğullarına her türlü zulüm ve işkence revâ gören Süheyl bin Amr'ın, oğlunun şehadet haberi karşısında sözleri şu oldu:

"Keşke ben de şehid olsaydım." Süheyl bin Amr (r.a.) Peygamberimizin (a.s.m.) vefatında Mekke'de bulunuyordu. O sırada Kureyş içerisinde dinden dönme hareketleri başlamıştı. Kureyş halkını bir araya toplayarak veciz bir konuşma yaptı. Şöyle diyordu:

"Ey Kureyş halkı! En son İslâmiyet’e giren ve ilk önce ondan dönen kimselerden mi oluyoruz? Yemin ederim ki, bu din şarktan garba kadar uzanacak, her tarafı kaplayacaktır..." Süheyl bin Amr oldukça uzun süren bu konuşmasıyla Kureyş'ten bazılarının İslâmiyetten dönmesini önlemişti. Böylece Resul-i Ekremin (a.s.m.) Bedir'de Hz. Ömer'e söylemiş olduğu söz tahakkuk etmiş ve Süheyl bin Amr Hz. Ömer'in de sevineceği bir makama gelmiş oluyordu.

Peygamberimizin (a.s.m.) vefatından sonra Mekke'den ayrıldı ve cihad hizmetlerine daha fazla katılabilmek için âilesiyle birlikte Şam'a gitti. Bir rivayete göre Hicretin 13. senesinde Yermük'te şehit oldu. Başka bir rivayete göre ise, Hicretin 18. senesinde tâundan vefat etti.

Allah ondan râzı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?