banner29

Tufeyl bin Amr kimdir? Tufeyl bin Amr’ın hayatı

Tufeyl bin Amr kimdir? Tufeyl bin Amr nerede doğmuştur? Tufeyl bin Amr ne zaman doğmuştur? Tufeyl bin Amr nasıl Müslüman olmuştur? Tufeyl bin Amr nasıl hicret etmiştir? Tufeyl bin Amr nasıl evlenmiştir? Tufeyl bin Amr’ın cesareti, Tufeyl bin Amr’ın hayatı, Tufeyl bin Amr’ın vefatı.

İslam 18.09.2020, 14:45
Tufeyl bin Amr kimdir? Tufeyl bin Amr’ın hayatı

TUFEYL BİN AMR KİMDİR?
TUFEYL BİN AMR’IN HAYATI

Kavurucu çöl sıcakları, her zamanki gibi toprağı ve insanlar yakmaya devam ediyordu. En küçük bir gölge, bir avuç su ve hafif bir serinlik büyük bir saadetti. En dehşetlisi, Arap topraklarını ve Arap halkını küfür, şirk, zulüm ve vahşet kavuruyordu. Ama insanlar artık günden güne serinliğe, âb-ı hayata ve saâdete kavuşuyorlardı. Çünkü şimdi Hz. Muhammed (a.s.m.) vardı. Her türlü çile ve işkenceye rağmen o nurunu yaymaya devam ediyordu.

Yine böyle kavurucu sıcakların hüküm sürdüğü, güneşin insan tepesine daha da yaklaştığı bir günde, Mekke'ye birisi geldi. Alımlı atının üzerinde, şatafatlı giyimi ve merdâne bakışlarıyla Kâbe'ye doğru yürüyordu. Bu Devs Kabilesinin ileri gelenlerinden şair Tufeyl bin Amr’dan başkası değildi. Ebû Leheb’lerden, Ebû Süfyan’lardan, Ebû Cehil’lerden meydana gelen heyet canlı bir kalabalık hemen etrafını çevirdi. Tufeyl şaşkın bakışlarıyla bir taraftan kendisine hoş geldin diyenlere mukabele ediyor, diğer taraftan da onların bu heyecanlı davranışlarına neyin sebep olduğunu anlamaya çalışıyordu. Allah, Resulünü Kureyşlilerin zulmünden koruyunca, müşrikler Resulullaha gelenlere mâni olmaya başlamışlardı. Onu tecrid edip, başkalarıyla görüşmesine mâni olmak istiyorlardı. Tufeyl bin Amr da Resulullahla karşılaşabilir ve tesiri altında kalabilirdi. Onun için müşriklerin ileri gelenleri onun etrafında toplanmış, Resul-i Ekremle görüştürmemek için ikna etmeye çalışıyorlardı.

Küfür korkuyordu, şirk ürküyordu, haksızlık titriyordu. Nihayet içlerinden birisi konuşmaya başladı:

"Ey Tufeyl! Şehrimize hoş geldin. İçimizden çıkan adamı biliyorsun. Duymuşsundur. Sakın onunla karşılaşıp konuşmayasın. Sözleri sihir gibidir. Onun sözleri babayla oğulun, kardeşle kardeşin, kocayla karının arasını açıyor. Bizim başımıza gelenin senin ve kavminin de başına gelmesini istemiyorsan onunla konuşma ve söylediklerini dinleme!"

Tufeyl bir müşrikti ve Kâbe'ye putları ziyaret edip onlara ibâdet etmeye gidiyordu. Diğerlerinden farklı düşünmesi beklenemezdi. Şöyle cevap verdi: "Yemin ederim ki, onu dinlemeyeceğim ve onunla konuşmayacağım. Kararım kesindir. Kâbe'ye vardığımda, eğer onunla karşılaşacak olursam, mutlaka kulaklarımı tıkayacağım. Onu dinlemek istemiyorum."

Tufeyl bin Amr, kalabalıktan ayrılıp yalnız olarak Kâbe'ye geldi. Resulullahın orada namaz kıldığını gördü. Biraz önce konuştukları sözleri hatırladı. Müşriklerin sözleri kulaklarında çınlıyordu. Ama Resulullah sesli bir şekilde ibâdet ediyor ve Tufeyl ister istemez onu işitiyordu. Onlar ne güzel sözlerdi öyle!

Daha önce duyduğu, bildiği hiçbir Arap şiirine benzemiyordu. Yoksa müşriklerin dediği gibi bunlar gerçekten sihir miydi? Yok, olamazdı. O nice sihirli söz de işitmişti. Bu onlara da benzemiyordu.

Tufeyl düşünmeye başladı:

"Ben ki Devs Kabilesinin ileri gelenlerinden biriyim. Ben ki şairim. Ben her halde güzeli çirkinden ayırabilirim. Bu zâtın söylediklerinde en küçük bir çirkinlik alâmeti var mı? Bu zâtı niçin daha yakından dinlemiyorum ki? Eğer sözleri gerçekten güzelse elbette kabul ederim; yok, eğer çirkinse reddederim."

Nihayet Resulullah (a.s.m.) namazını bitirdi ve evine doğru yola koyuldu. Devs'li şâir onu takip etmekten kendini alamadı. Resulullah evine varınca o da içeriye girdi ve şöyle konuştu:

"Ey Muhammed! Vallahi seni bana korkunç bir şekilde anlattılar. O kadar ki söyleyeceklerini duymamak için kulaklarımı tıkamıştım. Ama senden duyduklarımı çok beğendim. Dinini bana anlat."

Resulullah, Tufeyl’e Kur'ân-ı Kerim okudu ve İslâmiyet’i anlattı. Tufeyl hemen orada Müslüman oldu. Sonra da Resulullaha şöyle dedi:

"Ya Resulallah! Ben kavmim içinde sözü dinlenen birisiyim. Hemen kavmime dönüp onları İslâm’a dâvet etmek isterim. Allah'a duâ et de, onlara karşı tesirimi arttıracak bir kerâmet ihsân etsin."

Bunun üzerine Resulullah "Yâ Rabbi! Onu nurlandır" diye duâ etti. Tufeyl Resulullahın yanından ayrılıp kavmini Islâm’a davet etmek üzere yola koyuldu. Kavuştuğu âb-ı hayatı başkalarına da ulaştırmak istiyordu. Kavminin kendisini görebileceği Seniyye denen mevkie geldiğinde alnında bir nur meydana geldi. Birden heyecana kapılan Tufeyl Cenâb-ı Hakka şöyle duâ etti:

"Yâ Rabbi! Bu nur alnımdan başka bir yerde olsun. Halkın bu nuru, dinlerini terk ettiğim için bana ânz olmuş bir hastalık zannetmesinden korkuyorum." Nur hemen Tufeyl'in değneğinin ucuna nakloldu. Bundan dolayı Tufeyl'e Zinnûr (nur sahibi, nurlu) denilirdi.

Eve vardığında, yaşlı babası kendisini karşıladı. Babasına seslendi: "Bana yaklaşma babacığım! Artık ben senden değilim, sen de benden değilsin." Babası, "Niçin oğlum?" diye sordu. Tufeyl, "Ben Müslüman oldum, Muhammed'in (a.s.m.) dinine girdim" diye cevap verdi.

Babasının Tufeyl'e olan itimadı sonsuzdu. "Senin dinin, benim de dinimdir" diyerek oradan ayrıldı, temiz elbiselerini giydi, tekrar geldi. Tufeyl babasına İslâm’ı telkin etti. Artık Tufeyl'in babası da Müslümandı. Biraz sonra hanımı yanına geldi. Hanımına da aynı şekilde, "Yaklaşma bana artık. Sen benden değilsin, ben de senden değilim" dedi. Hanımı, "Neden? Kurban olayım söyle!" dedi.

"İslâm bizi ayırdı" cevabını verdi. Bu söz üzerine Tufeyl'in hanımı da Müslüman oldu.

Tufeyl bin Amr, hemen kavmini topladı ve onlara İslâmı anlattı. Ancak onlar Tufeyl'in dâvetini kabul etmediler. Tufeyl heyecanlı idi, celâlli idi. Halkın hemen Islâmiyet’i kabul etmesini bekliyordu. Ümitsiz ve mahzun bir şekilde Mekke'ye, Resulullaha geri döndü.

"Ey Allah'ın Resulü! Devsliler dâvetimi kabul etmediler. Onlara bedduâ et" dedi.

Doğru yola gelebilecek olanlar için Resulullahın dilinde beddua yoktu. Resul-ü Ekrem (a.s.m.), "Ya Rabbi! Devs Kabilesine hidâyet ver!" diye dua etti ve Tufeyl'e dönüp şöyle buyurdu: "Şimdi kavmine dön ve onları İslâm’a dâvet et. Onlara katiyen sert davranma. İslâm’ı yumuşak bir dille anlat."

Tufeyl bin Amr, Resulullahın emirlerine uyarak uzun yıllar Devs topraklarında kalıp halkı İslâm’a dâvet etti. Geçen zaman içerisinde Resul-i Ekrem Medine'ye hicret etmiş, Bedir, Uhud ve Hendek Savaşları yapılmıştı. Resulullahın emrettiği tarzda İslâm’ı tebliğ etmesi netice vermiş, Müslüman olanların sayısı yetmiş sekseni bulmuştu.

Yıllar geçtikçe Tufeyl'in Resulullahı görme arzusu şiddetleniyordu. Artık dayanamadı ve kabilesinden İslâmı kabul edenlerle birlikte Medine'ye geldi. Resulullah'a kavuştu. Kabilesiyle birlikte o sırada yapılan Hayber Savaşına katıldı. Daha sonraları ise, Resul-i Ekremin (a.s.m.) vefatına kadar yanından ayrılmadı.

Hz. Ebû Bekir (r.a.) zamanında dinden dönenlere karşı yapılan savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdi. Bir rüyasında Yemâme Savaşında kendisinin ve oğlu Ömer'in şehid olacağını gördü. Bir müddet sonra da kendisi Yemâme'de, Oğlu Ömer de Yermük Savaşında şehid oldu.

Allah ondan razı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?