banner29

Ubâde bin Sâmit kimdir? Ubâde bin Sâmit’in hayatı

Ubâde bin Sâmit kimdir? Ubâde bin Sâmit nerede doğmuştur? Ubâde bin Sâmit ne zaman doğmuştur? Ubâde bin Sâmit nasıl Müslüman olmuştur? Ubâde bin Sâmit nasıl hicret etmiştir? Ubâde bin Sâmit nasıl evlenmiştir? Ubâde bin Sâmit’in cesareti, Ubâde bin Sâmit’in hayatı, Ubâde bin Sâmit’in vefatı.

İslam 18.09.2020, 15:20
Ubâde bin Sâmit kimdir? Ubâde bin Sâmit’in hayatı

İşte, "Ubâde bin Sâmit kimdir? Ubâde bin Sâmit nerede doğmuştur? Ubâde bin Sâmit ne zaman doğmuştur? Ubâde bin Sâmit nasıl Müslüman olmuştur? Ubâde bin Sâmit nasıl hicret etmiştir? Ubâde bin Sâmit nasıl evlenmiştir? Ubâde bin Sâmit’in cesareti, Ubâde bin Sâmit’in hayatı, Ubâde bin Sâmit’in vefatı." sorularının cevabı.

UBÂDE BİN SÂMİT KİMDİR?
UBÂDE BİN SÂMİT’İN HAYATI

Peygamberimize ve onun dâvâ arkadaşları olan güzide cemaate kucak açarak, insanlık tarihinin kaydettiği en üstün misafirperliği gösteren Ensarın ileri gelen sîmalarından birisi de Ubâde bin Sâmit'tir (r.a.).

Hz. Ubâde, Hicretten önce vuku bulan Birinci ve İkinci Akabe Biatlarına katılan, Peygamberimizle her hâl ü kârda beraber olacaklarına, canlarını yoluna feda edeceklerine, onu her türlü tehlikelerden koruyacaklarına söz veren Medineli Müslümanlar arasında bulunuyordu. İkinci Akabe Biatında yetmiş küsur Müslümanı temsil ederek Peygamberimizle bizzat görüşen on iki zattan birisiydi. Yine Asr-ı Saadetin nâdide hadiselerinden olan Rıdvan Biatında Peygamberimizin emrinden çıkmayacaklarına ve her hususta ona itaat edeceklerine dair yemin eden mümtaz şahsiyetlerin arasında Ubâde bin Sâmit de yer almıştı.

Muhacirler Medine'ye teşrif edince, Peygamberimiz onlar arasında kardeşlik akdini yaptı. Hz. Ubâde'yi (r.a.) de ilk Müslümanlardan Ebû Mürsed (r.a.) ile kardeş ilân etti. Ensar, Muhacir kardeşlerini tarla ve bahçelerine ortak ettiler. Onlar, emekleriyle, mahsulâta ortak oluyorlardı. Bu durum Hayber'in fethine kadar senelerce devam etti. Hayber arazisi ele geçince bu iş ortaklığına ihtiyaç kalmadı.

Ubâde bin Sâmit kimdir? Ubâde bin Sâmit nerede doğmuştur? Ubâde bin Sâmit ne zaman doğmuştur? Ubâde bin Sâmit nasıl Müslüman olmuştur? Ubâde bin Sâmit nasıl hicret etmiştir? Ubâde bin Sâmit nasıl evlenmiştir? Ubâde bin Sâmit’in cesareti, Ubâde bin Sâmit’in hayatı, Ubâde bin Sâmit’in vefatı.

Hz. Ubâde 35 yaşında İslâm dairesine girdi. Okuma yazma bilen Sahabelerden olması dolayısıyla Peygamberimiz kendisini Suffe Ashabına öğretmen tayin etti. Mescid-i Nebevî, Peygamberimizin evi ve Suffe talebelerinin mektebi yan yanaydı. Zaten her üçü de birlikte yapılmıştı. Peygamberimiz mescitte bütün Müslümanlarla ilgileniyor, bitişikteki mektepte bulunan yüze yakın talebenin iaşesinden yetişmelerine kadar her türlü meseleleriyle meşgul oluyordu.

Hz. Ubâde, bir defasında yazı ve Kur'an öğrettiği Suffe Ashabından birinin kendisine yay hediye etmesi üzerine Peygamberimize müracaat etti. Peygamberimiz de böyle bir hediyeyi almasının caiz olmayacağını söyledi. İslam tarihinin ilk yıllarında Kur'an öğretenler çok olduğundan, ücret alınması uygun görülmüyordu, fakat daha sonraki asırlarda dini vazifeleri gören kimseler azalınca Kuranın öğretilmesi karşılığında ücret almayı müçtehidlerimiz caiz görmüşlerdir.

Ubâde bin Sâmit, bütün savaşlarda Peygamberimizle birlikte bulundu. Kaynuka Yahudilerinin Medine civanın uzaklaştırılması vazifesi de Hz. Ubade'ye verilmişti.

Hz. Ubâde, dirâyetli, üstün kabiliyetli bir kimseydi. Hz. Ebü Bekir, hilafeti zamanında Bizans Kralı Heraklius'a elçi olarak Haşim bin Âs (r.a.) ile Ubâde bin Sâmit'i gönderdi. Bu iki zât, Şam'a uğradıktan ve uzun bir yolculuktan sonra Istanbul'a vardılar. Boyunlarında kılıçları olduğu halde atlarının üzerinde kralın sarayına kadar yaklaştılar. İstanbul halkı onları hayret ve hayranlıkla seyrediyordu. Hayvanlarından inerken "Lâilâhe illallahü vallahü ekber" deyince, sarayın, hurma ağacı gibi sallandığını gördüler.

Kralın huzuruna çıktılar. Kral kendilerine, Peygamberimiz ve İslâmiyet hakkında bir hayli sual sordu.

"Sizin yanınızda en büyük kelâmınız nedir?"

"Lailahe illallahu vallahü ekber"

"Siz evinizde, memleketinizde bunu söylediğiniz zaman evleriniz sarsılıp tavanlarınız üzerlerinize çökmüyor mu?"

"Hayır, biz onun hiçbir zaman öyle yaptığını görmedik. Ancak senin yanında gördük. O bize öğütten başka bir şey değildir"

"Vallahi mülkümden çıkmaktan nefsim hoşlansaydı size tâbi olurdum, ölünceye kadar da sizin hakir bir köleniz olmayı isterdim"

Ubâde bin Sâmit kimdir? Ubâde bin Sâmit nerede doğmuştur? Ubâde bin Sâmit ne zaman doğmuştur? Ubâde bin Sâmit nasıl Müslüman olmuştur? Ubâde bin Sâmit nasıl hicret etmiştir? Ubâde bin Sâmit nasıl evlenmiştir? Ubâde bin Sâmit’in cesareti, Ubâde bin Sâmit’in hayatı, Ubâde bin Sâmit’in vefatı.

Bu itiraftan sonra Kral elçileri kıymetli hediyelerle gönderdi. Mısır fethi sırasında Amr bin Ās'ın (r.a.) yardım istemesi üzerine Hz. Ömer, "Sana dört kişi gönderiyorum. Bunların her birisi bin kişiye bedeldir" diyerek gönderdiği zatlardan birisi de Ubåde bin Sâmit'ti.

Daha sonra Filistin valiliğini de yürüten Hz. Ubåde, kalan ömrünü Şam bölgesinde geçirdi.

Hz. Ubâde Sahabîlerin âlimleri arasında bulunuyordu. Hadis ve fıkıhta üstün bilgiye sahipti. Şam'da kaldığı müddetçe hep hadis ve fıkıh dersleri okuttu. Oraların bir ilim yuvası haline gelmesine büyük gayret gösterdi. Seksenden fazla hadis rivayet etti, birçok da talebe yetiştirdi. Onun rivayet ettiği hadislerden biri şu meâldedir:

Bir gün hasta idim. Peygamber (a.s.m.) Ensardan bazı zâtlarla beni görmeye geldi. Resulullah, şehitlerden bahsederken "Şehitlerin kim olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu.

Herkes susmuştu. Resulullah suali üç defa tekrarladı. Cemaat susmakta devam ediyordu. Ben, hanımıma, beni yataktan kaldırıp tutmasını söyledim. Beni kaldırdı. Şöyle cevap verdim:

"Şehit, İslâmiyet’i kabul eden, hicret eden, sonra Allah yolunda ölendir."

Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: "O zaman ümmetimin şehitleri çok az olur. Allah yolunda ölen şehittir. Denizde boğulanlar şehittir, karın ağrısından ölenler şehittir, lohusalıktan ölen kadın şehittir."

Hicretin 34. senesinde 72 yaşında Şam yakınlarındaki Remle'de vefat eden Hz. Ubâde bin Samit oraya defnedildi.

Allah ondan razı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?