banner29

Üsâme bin Zeyd kimdir? Üsâme bin Zeyd’in hayatı

Üsâme bin Zeyd kimdir? Üsâme bin Zeyd nerede doğmuştur? Üsâme bin Zeyd ne zaman doğmuştur? Üsâme bin Zeyd nasıl Müslüman olmuştur? Üsâme bin Zeyd nasıl hicret etmiştir? Üsâme bin Zeyd nasıl evlenmiştir? Üsâme bin Zeyd’in cesareti, Üsâme bin Zeyd’in hayatı, Üsâme bin Zeyd’in vefatı.

İslam 21.09.2020, 16:08
Üsâme bin Zeyd kimdir? Üsâme bin Zeyd’in hayatı

İşte, "Üsâme bin Zeyd kimdir? Üsâme bin Zeyd nerede doğmuştur? Üsâme bin Zeyd ne zaman doğmuştur? Üsâme bin Zeyd nasıl Müslüman olmuştur? Üsâme bin Zeyd nasıl hicret etmiştir? Üsâme bin Zeyd nasıl evlenmiştir? Üsâme bin Zeyd’in cesareti, Üsâme bin Zeyd’in hayatı, Üsâme bin Zeyd’in vefatı." sorularının cevabı.

ÜSÂME BİN ZEYD KİMDİR?
ÜSÂME BİN ZEYD’İN HAYATI

Ömrünün yirmi seneye yakın bir zamanını Resul-i Ekremin (a.s.m.) çok yakınında geçiren ve onun ahlâkıyla ahlâklanan kahraman bir Sahabî de Üsâme bin Zeyd'dir (r.a.). Babası, Peygamberimizin azatlı kölesi ve vefakâr hizmetçisi Zeyd bin Harise, annesi ise Resulullahın mübarek evlâtlarının mürebbiyesi Ümmü Eymen’dir (r.a.). Bu itibarla Hz. Üsâme Resulullahın hususi şefkat, himaye ve terbiyesine mazhar olmuş; çocukluğunu Yüce Peygamberin dizi dibinde geçirmişti. Üsâme, Resul-i Ekremin birçok iltifatına nail olmuştu. Bir lakabı da "Hubbi" idi. Peygamber Efendimiz onu çok sevdiği için ona bu lakap verilmişti. Doğrudan doğruya kudsi Islâm beşiğinde dünyaya gelmiş olan Hz. Üsâme'nin temiz ruhu küfür, şirk, cehalet ve fesat pislikleriyle kararmamıştı. Bu durum onun, Resulullahın yüksek ahlâkını benimseyip yaşaması ve daha sonraki nesillere aktarması için güzel bir zemin olmuştu.

Kabiliyet ve dirayeti sayesinde çok küçük yaşta savaşlara katılmaya başladı. Hicretin sekizinci senesinde teşkil edilen Harka seriyyesi kumandanlığına getirildiği sırada ancak 14-15 yaşlarında bulunuyordu. Mekke Fethine ve ondan sonra yapılan bütün savaşlara katıldı. Onun adından en çok söz edilen hadise, Peygamber Efendimizin vefat hastalığı sırasında bizzat Resulullah tarafından tayin edildiği seriyye kumandanlığıdır. Resulullah (a.s.m.) Hz. Üsâme'yi çağırmış, Übnâ ahalisine bir baskın yapmasını emretmiş ve "Haydi, Allah'ın adıyla yürü!" diyerek hemen hareket etmesini söylemişti.

Büyük sancağı da Büreyde bin Husayb’a  vererek Hz. Üsa me'nin evinin önüne dikmesini emretmişlerdi. Bu hareket onun Resul-i Ekrem tarafından kumandan tayin edildiğinin bir işareti oluyordu. Başta Hz. Ömer, Sa'd bin Ebi Vakkas, Katâde bin Nûman olmak üzere, Ensâr ve Muhacirlerden birçok Sahabî de Hz. Üsâme'nin emri altında sefere çıkmak üzere katılmışlardı. Hz. Üsâme bu sırada ancak yirmi yaşında bulunuyordu. Resulullah bu tayiniyle, sadece yaşça küçük ve fakat dirayetli bir kimseyi kumandan yaparak Hz. Ömer gibi birçok büyük Sahabînin onun emri altına girme sinde hiçbir mahzur olmadığına dikkat çekmekle kalmamış, azadlı bir köle çocuğunun birçok asil kimseye kumandan olabileceğini de ortaya koymuş oluyordu.

Üsâme bin Zeyd kimdir? Üsâme bin Zeyd nerede doğmuştur? Üsâme bin Zeyd ne zaman doğmuştur? Üsâme bin Zeyd nasıl Müslüman olmuştur? Üsâme bin Zeyd nasıl hicret etmiştir? Üsâme bin Zeyd nasıl evlenmiştir? Üsâme bin Zeyd’in cesareti, Üsâme bin Zeyd’in hayatı, Üsâme bin Zeyd’in vefatı.

Bu tayin, büyüklüğün yaşta, soy-sopta değil, iman, şuur, dirayet ve kifayette bulunduğunun bir ifadesi oluyordu. Ancak, cehalet devri âdet ve düşüncelerini tamamen atamamış bazı kimseler. "Bir çocuk Muhacirlerin ve Ensarın kumandanı tayin ediliyor" diyerek dedikodu yapmaktan geri kalmamışlardı. Bu dedikoduları işiten Hz. Ömer, gereken cevabı vermekle birlikte, durumu da hemen Resulullaha bildirdi. Resulullah bunun üzerine minbere çıkarak şöyle konuştu: "Ey insanlar! Üsâme bin Zeyd'in kumandanlığına karşı çıkıyorsunuz. Siz bundan evvel de onun babası Zeyd'in kumandanlığına dil uzatmıştınız. Allah'a yemin ederim ki, o bu işe lâyıktı. Allah'a yemin ederim ki, o insanlar arasında benim en çok sevdiğim birisidiydi. Allah'a yemin ederim ki, Üsâme bin Zeyd de kumandanlığa lâyıktır. Allah'a yemin ederim ki, o babasından sonra benim insanlar arasında en çok sevdiğim birisidir. Şimdi onu size tavsiye ediyorum. Çünkü o sizin sâlih olanlarınızdandır."

Daha sonra, Hz. Üsâme ile sefere çıkacak Müslümanlar, aralarında Hz. Ömer de bulunduğu halde Resulullaha veda etmeye gelmişlerdi. Resulullah Efendimiz gelenlere, "Üsâme'yi göndermeyi ihmal etmeyin. Üsâme mutlaka sefere katılsın" buyurmuştu. Daha sonra Hz. Üsâme'nin annesi Ümmü Eymen de Resulullaha gelerek, Hz. Üsâme'nin biraz daha kuvvetlendikten sonra savaşa gitmesini emir buyurmalarını rica etmişse de, Resulullah onun mutlaka savaşa gitmesini emretti. Hz. Üsâme'nin kumandasında savaşa gidecek olanlar karargâhlarına döndüler ve hazırlıklarını hızlandırmaya başladılar. Ancak o gece Resulullahın hastalığı iyice artmıştı. Hz. Üsâme tekrar Resulullahı ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz çok hasta ve baygın vaziyette idi. Hz. üsâme gözyaşları içerisinde Yüce Peygamberinin ellerine doğru eğildi ve öptü. Bu sırada Resulullah ellerini semâya doğru kaldırmış ve Hz. Üsâme'ye dua eder gibiydi. O gece karargâhına dönen Hz. Üsâme, ertesi sabah tekrar ziyarete geldi. Resulullah iyileşmişti. Hz. Üsâme'ye "Haydi Allah yardımcın olsun" diye dua etti. Hz. Üsâme veda edip ayrıldı. Ancak ordusunun konakladığı Cürf mevkiinde tam hareket edecekleri sırada, bir haber gelmiş ve Resulullahın vefat ettiğini bildirmişti. Ordu tekrar Medine'ye döndü ve İki Cihan Serverinin fâni âleme vedâ edişini uğurladı.

Resul-i Ekremin teçhiz ve tekfin işleriyle bizzat alâkadar olan Hz. Üsâme, onun mübarek vücudunu kabre indirenlerden birisi idi. Cihan tarihi için bu hadise bambaşka bir insanlık tablosu idi. Son Peygamberi, azadlı kölesinin oğlu, diğer yakınları ile birlikte kabrine yerleştiriyordu. Resulullahın vefatından sonra, irtidat eden bedevi Araplar meselesini öne sürerek, Hz. Üsâme'nin kumandanlığına muhalefet edenlere karşı Hz. Ebû Bekir direnmiş ve "Resul-i Ekremin kumandan tayin ettiği bir kimseyi ben nasıl azledebilirim?

Allah'a yemin ederim ki, kaplanların beni parçalayacağını bilsem, Resulullahın emretmiş olduğu bir orduyu seferden geri koymam" şeklinde cevap vermişti. Hz. Üsâme ordusunun başında düşmana karşı hareket etti. Muzaffer olarak Medine'ye döndü. Hz. Üsâme Medine'ye dönerken kendilerini Ensar ve Muhacirlerden kalabalık bir cemaat büyük bir şevk ve heyecanla karşıladı. Hz. Üsâme doğruca camiye girip, iki rekât namaz kıldı ve ondan sonra evine gitti.

Üsâme bin Zeyd kimdir? Üsâme bin Zeyd nerede doğmuştur? Üsâme bin Zeyd ne zaman doğmuştur? Üsâme bin Zeyd nasıl Müslüman olmuştur? Üsâme bin Zeyd nasıl hicret etmiştir? Üsâme bin Zeyd nasıl evlenmiştir? Üsâme bin Zeyd’in cesareti, Üsâme bin Zeyd’in hayatı, Üsâme bin Zeyd’in vefatı.

Resulullahın Hz. Üsâme'yi çok sevdiğini bilen Hz. Ömer, daima onunla meşveret eder ve el üstünde tutardı. Bir gün tahsisatlar dağıtılmış ve kendi oğlu Abdullah'a 200 dirhem verildiği halde, Üsâme bin Zeyd’e 500 dirhem verilmişti. Abdullah bin Ömer, bunun niçin böyle olduğunu bir serzenişle babasına sordu. Hz. Ömer'in cevabı şu oldu: "Evlâdım, Resul-i Ekrem, Üsâme'yi senden, babasını da senin babandan daha çok severdi."

Hz. Üsâme annesine ve babasına çok bağlı idi. Babasının vefatından sonra daima onun için kurban keserdi. Hz. Osman zamanında, bir hayli hurma ağacı vardı. Bu ağaçların bütün mahsulünü yoksullara bağışladı. Bütün servetini niçin yoksullara bağışladığını soranlara da "Annem ağaçlardan daha kıymetlidir" diye cevap verirdi.

Hicretin 54. yılında 60 yaşında iken vefat eden Hz. Üsâme Peygamberimizden birkaç tane de hadis rivayet etmiştir. Bunlardan ikisinin meâli şöyledir:

"Her kime bir iyilik yapılır, o da yapan kimseye 'Allah seni hayırla mükâfatlandırsın' derse, onun için en güzel duâyı yapmış olur."

"Kıyamet Günü bazı kimseler getirilip Cehenneme atılır. Orada bağırsakları çıkarılan adam, eşeğin değirmenin çevresinde döndüğü gibi bağırsağın etrafın da döndürülür. Cehennemlikler onun etrafında toplanıp, 'Ey filân, sana ne oldu böyle. Sen dünyada iken iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmaz mıydın?" derler. O da 'Evet', der. 'Ben iyilikleri tavsiye ederdim, fakat kendim yapmazdım. Kötülüklerden sakındırırdım, fakat kendim uymazdım' diye cevap verir. "

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?