banner29

Utbe bin Gazvan kimdir? Utbe bin Gazvan’ın hayatı

Utbe bin Gazvan kimdir? Utbe bin Gazvan nerede doğmuştur? Utbe bin Gazvan ne zaman doğmuştur? Utbe bin Gazvan nasıl Müslüman olmuştur? Utbe bin Gazvan nasıl hicret etmiştir? Utbe bin Gazvan nasıl evlenmiştir? Utbe bin Gazvan’ın cesareti, Utbe bin Gazvan’ın hayatı, Utbe bin Gazvan’ın vefatı.

İslam 21.09.2020, 15:49
Utbe bin Gazvan kimdir? Utbe bin Gazvan’ın hayatı

İşte, "Utbe bin Gazvan kimdir? Utbe bin Gazvan nerede doğmuştur? Utbe bin Gazvan ne zaman doğmuştur? Utbe bin Gazvan nasıl Müslüman olmuştur? Utbe bin Gazvan nasıl hicret etmiştir? Utbe bin Gazvan nasıl evlenmiştir? Utbe bin Gazvan’ın cesareti, Utbe bin Gazvan’ın hayatı, Utbe bin Gazvan’ın vefatı." sorularının cevabı.

UTBE BİN GAZVAN KİMDİR?
UTBE BİN GAZVAN’IN HAYATI

Peygamber Efendimizin (a.s.m.), ihtimam ve hassasiyetle yetiştirdiği Suffe Ashabından olan Utbe bin Gazvan (r.a.), büyük İslâm mücahidlerindendir. Dinini rahatça yaşamak için müşriklerin zulmünden kaçarak ikinci defa Habeşistan'a hicret eden Müslümanların arasında Hz. Utbe de vardı. Bir müddet Habeşistan'da kalan Utbe, sonra Mekke'ye geldi, Resulullahın yanında kaldı. Müslümanlar Medine'ye hicrete başlayınca, o da Hz. Mikdad ile beraber hicret etti.

İlk Muhacirlerden olan Hz. Utbe, Bedir Savaşına da katıldı. Müslümanlar arasında bilinen en iyi okçulardan birisi olan Utbe bin Gazvan (r.a.). Bedir Savaşında büyük kahramanlıklar gösterdi. Bu savaşta, yanında oğlu Habbab da vardı. Allah'ın dinini ve kelâmını yüceltmek için canla başla savaştılar.

Hz. Utbe daha sonra savaşların hepsinde Resulullahın yanında çarpıştı. Hz. Utbe, Abdullah bin Cahş'ın (r.a.) komutasında Peygamber Efendimiz tarafından Nahle'ye gönderilenlerdendi. Mücahitlerin sayısı, burada on kişi kadardı. Her iki kişiye bir deve tahsis edilmişti. Hz. Utbe ile Sa'd bin Ebî Vakkas'a da (r.a.) bir deve düşmüştü. Develeri yolda Mardin bölgesi yakınlarında kayboldu. Deveyi ararken birlikten geri kaldılar. Daha sonra birliğin peşinden gittilerse de mücahitlerin izine rastlayamadılar. Bu arada mücahitler, müşriklerin bir kervanına baskın yapıp, iki kişiyi esir ederek, bir miktar ganimet almışlardı. Kaybolan arkadaşlarının durumundan endişeliydiler. Medine'ye varıp durumu Hz. Resulullaha (a.s.m.) haber verdiler. Bu arada müşrikler de esirlerini almak için fidye gönderdiler. Fakat Resulullah Efendimiz Utbe bin Gazvan ile Sa'd bin Ebi Vakkas'ın durumu açıklığa kavuşana kadar esirleri geri vermeyeceğini söyledi. Çünkü, bu kahraman Sahabîlerin durumundan endişe duymaktaydı.

Utbe bin Gazvan kimdir? Utbe bin Gazvan nerede doğmuştur? Utbe bin Gazvan ne zaman doğmuştur? Utbe bin Gazvan nasıl Müslüman olmuştur? Utbe bin Gazvan nasıl hicret etmiştir? Utbe bin Gazvan nasıl evlenmiştir? Utbe bin Gazvan’ın cesareti, Utbe bin Gazvan’ın hayatı, Utbe bin Gazvan’ın vefatı.

Nihayet ikisi de sağ salim Medine'ye dönünce, esirler fidye karşılığı serbest bırakıldılar. Diğer Sahabeler, arkadaşlarının dönmesi karşısında bayram sevinci yaşıyorlardı. Bu kayboluş sırasında çektikleri sıkıntı, "Dikenli ağaçlara rastladıkça onları yemekte, üzerine de su içmekte idik" ifadelerinden anlaşılmaktaydı.

Bir müddet Medine'de Hz. Resulullahın hizmet ve sohbetinde bulunan Suffe talebesi Utbe bin Gazvan’ın en heyecanlı günleri, İran taraflarında cihad ederken ve Basra Valisi iken geçti. Hz. Utbe, Basra dolaylarının fethiyle vazifelendirildiğinde, Hz. Ömer (r.a.) bazı prensiplere dikkatini çekti:

"Sen ve beraberindekiler, Arapların son ve İran'ın bize en yakın hududuna kadar gidin. Allah'ın bereket ve yardımı sizinle olsun. Allah'tan korkun. Şunu bil ki, sen harbin en dehşetli yerine gidiyorsun. Allah sana yardım etsin. [Bahreyn civarında bulunan] Alâ bin Hadrami’ye mektup gönderiyorum. O, harp taktiklerini bilen büyük bir mücahittir. Onunla istişare et. Ona danış. Halkı, Allah'ın yüce dinine çağır. Davetini kabul edenleri sen de kabul et. Kabul etmeyenlerden ise, cizye al. Cizye de vermezlerse, ruhsat kılıcındır. Allah'tan kork ve dikkatli hareket et. Halkı cihada teşvik et."

Hz. Ömer, Utbe Yi fetihle vazifelendirirken, Alâ bin Hadremî'yi de kendisine yardımda bulunmasını istemiş ve ona şu tavsiyede bulunmuştur:

"Ey Alâ, bil ki, sen Muhacirlerin ilklerinden olan bir zatla görüşeceksin. Cenab-ı Hak ona Cennetini vaad etmiştir. O iffetlidir, güçlüdür, salâbetlidir. Onu azletmiş değilim. Ancak, senin bulunduğun bölgede Müslümanların fazla kuvvete ihtiyacı yoktur. Sen, o bölgede kuvvet bakımından ondan daha zenginsin. O halde hakkını ver. Senden önce, birisini onun yardımına gitmek üzere vazifelendirdim. Fakat, oraya varmadan vefat etti. Yaratma ve emir Allah'ındır.”

Görüldüğü gibi Hz. Ömer de, onu "Saff-ı Evvelden saymaktadır. Basra civarını fetheden Hz. Utbe, daha sonra Basra Valiliğine getirildi. Vali iken, namazı kendisi kıldırır, ahaliye nasihat ve tebliğde bulunurdu. Onun sahih hadis kaynaklarında yer alan meşhur bir hutbesi çok ibretlidir.

Utbe bin Gazvan kimdir? Utbe bin Gazvan nerede doğmuştur? Utbe bin Gazvan ne zaman doğmuştur? Utbe bin Gazvan nasıl Müslüman olmuştur? Utbe bin Gazvan nasıl hicret etmiştir? Utbe bin Gazvan nasıl evlenmiştir? Utbe bin Gazvan’ın cesareti, Utbe bin Gazvan’ın hayatı, Utbe bin Gazvan’ın vefatı.

Hz. Utbe'nin okuduğu hutbenin bir kısmı şöyledir:

"Mâlûm olsun ki, dünya geçici olduğunu bildirmiş ve süratle geçip gitmiştir. Önden kabın dibinde kalan ve sahibinin içtiğinden başka bir şey kalmamıştır. Hiç şüphe yok ki, dünyadan, zevali olmayan bir âleme gideceksiniz. O halde, elinizde en hayırlı şey olduğu halde gidin. Ben Resulullah (a.s.m.) ile beraber bulunan yedi kişiden yedincisiyim. Ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz yoktu. Dudaklarımız yara olmuştu. Giyecek mahrumiyetimiz daha fazlaydı. Bir örtü bulmuştum, onu Sa'd bin Ebî Vakkas'la paylaşmıştım. Yarısıyla kendimi sardım, diğer yarısına da Sa'd sarındı. Bugün ise, içimizden biri yoktur ki, şehirlerden birine vali olmasın. Nefsim hakkında büyük, Allah indinde küçük olmaktan Allah'a sığınırım."

Hz. Utbe bin Gazvan, Basra'da işlerini düzene koyduktan sonra Hicaz'a gitmeyi arzu etti. Yerine Muğîre bin Şu'be'yi (r.a.) ve aynı zamanda Fırat bölgesine de Mücaşi bin Mes'ud'u (r.a.) vazifelendirdi. Medine'ye vardığında Hz. Ömer'le görüştü. Valilikten istifa etmek istediğini söyledi. İdareciliğin gerektirdiği mes'uliyetten endişe ediyordu. Fakat, Hz. Ömer (r.a.) istifa isteğini geri çevirdi, Basra'ya, vazifesine geri dönmesini istedi. Hz. Utbe ısrar etti, fakat netice alamadı. Dönüp vazifesinin başına tekrar geçmek üzere yola koyuldu. Cenab-ı Hakkın bir hikmeti olarak, yolda atından düştü, vefat etti. Yıl, Hicretin 17. senesiydi.?

Allah ondan razı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?