Türk edebiyatı tarihi oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Sözlü dönemden, bugüne kadar olan dönemde birçok farklı eseri edebiyat dünyasına kazandırmıştır. Peki;

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı nedir? İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özellikleri nelerdir? İslamiyet öncesi Türk edebiyatının önemli eserleri nelerdir? İslamiyet öncesi Türk edebiyatı kaça ayrılır? İslamiyet öncesi Türk edebiyatında hangi türler kullanılmıştır? Destan dönemi nedir? 

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı kaça ayrılır?

İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı dönemini genel hatlarıyla ikiye ayırabiliriz.

1. Sözlü Edebiyat ( bilinmiyor - 8.yy)
2. Yazılı Edebiyat (8.yy - 12.yy)

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı nedir? Özellikleri nelerdir?

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, başlangıcı bilinmeyen dönemlerden Türklerin İslamiyeti kabul ettiği 12. yüzyıla kadar sürer.

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, yabancı kültürlerin etkisinin en az olduğu dönemdir.

Yahudiler 5781 yılına girecek! Roş Aşana nedir? Yahudiler 5781 yılına girecek! Roş Aşana nedir?

İslamiyetten önceki Türk edebiyatının doğuşu, çevresi, gelişme dönemlerini bütün yönleriyle ortaya koymak mümkün değildir. Çünkü bu döneme ait kesin bilgiler mevcut değildir.

Bu dönemde yoğun olarak destanların varlığı, bu dönemin "destan dönemi" olarak da adlandırılmasına sebep olmuştur.

Destan Dönemi nedir?

Bazı milletlerin bir millet hâline gelmesi, tarihin bilinmeyen dönemlerinde gerçekleşmiştir. Bu döneme destan dönemi adı verilir.

Destan dönemi, destanların ortaya çıktığı dönemdir. Bu dönemde millete özgü özellikler ve toplumun zihniyeti toplum hayatına hakimdir.

Toplumu derinden sarsan olayların ve toplum içinde önemli kişilerin toplumun hayal dünyasında masallaş-tırılmasıyla oluşan metinlere destan adı verilir.

Destan Döneminin önemi nedir?

Destan dönemi, tarihin bilinmeyen dönemiyle ilgili olduğu için bu dönemle ilgili kesin bilgiler yoktur. Bu döneme ait bilgiler destanlardan çıkarılmaktadır. Bu yüzden bir milletin ortaya çıkışına dair ipuçlarına ulaşıldığı için destan dönemi, bir millet için çok önemlidir.

Ulusların yaptığı savaşları, yaşadıkları büyük olayları bu döneme ait destanlardan öğrenebiliyoruz.

Farklı Uygarlıklarda ve Kavimlerde Destan Dönemi'ndeki özellikler nelerdir?

Destan dönemi, sadece Türklerde görülen bir dönem değildir. Köklü bir tarihî geçmişi olan ve doğal destana sahip Rus, Hint, Alman, Fransız, İspanyol, Yunan, Sümer gibi milletlerin de destan dönemleri vardır.

Bu milletlerin tarihi de tarihin bilinmeyen dönemlerine kadar uzanmaktadır