İsmi-i azam ne demektir? Allah'ın bir ismi olarak ism-i azam...

İsm-i azam ne demektir?

'Antik tiyatro' mu? Allah'ın evi mi? 'Antik tiyatro' mu? Allah'ın evi mi?

Allah'ın en büyük ismi. Allah'ın 1000 adından 300'ü Tevrat'ta 300'ü Zebur'da, 300'ü İncil' de anılır. Kur'ân-ı Kerim'de geçip de 99'u Esmâ-i Hüsnâ olarak bilinen 100 adından açıkça bildirilmemiş olan en büyüğü ve en etkilisine ise ism-i a'zam denilir.

İsm-i a'zam ile edilen dualar, anında kabul görürmüş. Ancak bu isim halktan gizlidir. Onu bilme şerefine erenler çok üstün kudret sahibi olurlarmış. Süleyman peygamberin yüzüğünde de bu isim kazılıymış. Peygamberimiz'in ism-i a'zam'ı Hz. Ali'ye öğrettiği rivayet edilir. Tasavvufta ism-i azam'ın büyük önemi vardır. İsm-i a'zam dualar da halk arasında meşhurdur.