İspiritizma ne demektir?

Ölmüş insanların ruhlarıyle medyum denilen kimseler aracılığıyle iletişim kurulabileceğini ve bu yolla bilinmeyen bâzı gerçeklerin öğrenilebileceğini benimseyen görüş, ruhçuluk

İspiritizma kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, Fransızca "spirtisme" kelimesinden dilimize geçmiştir.