İstikrâh ne demektir? 

İğrenme, tiksinme

İstikrah kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. İstikrâh, iğrenmek tiksinmek anlamındaki "kerh" kelimesinin istif'âl veznindeki hâlidir.

İstikrah kelimesiyle örnek cümle

"Bu mudil ruh makinesinin en mühim tarafı istikrah hissiydi." (Ahmet Hamdi Tanpınar)

"Genç kız korku ve istikrahla göz kapaklarını sıktı." (Peyami Safa)

Tevsi etmek ne demektir? Tevsi kelimesinin kökeni nedir? Tevsi etmek ne demektir? Tevsi kelimesinin kökeni nedir?