'İşveren' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

TDK'ye göre kelimenin doğru yazılışı "işveren" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

-an/-en, -r/-ar/-er/-ır/-ir, -maz/-mez ve -mış/-miş sıfat-fiil ekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır.

İşveren ne demektir? TDK'ye göre anlamı

İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, çalıştıran, patron.

İşveren kelimesiyle örnek cümle

"Fabrikaları, atölyeleri gezin, işçilerle, işverenlerle konuşun." (Sait Faik Abasıyanık)