'Kabataslak' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "kabataslak" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Kabataslak ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Bir şeyin ayrıntılarına girmeden ana çizgilerini belirten.

Kabataslak kelimesiyle örnek cümle

"Biz burada sadece tekâmül seyrine göre kabataslak bir tasnif denemesi yaptık." (Ahmet Kutsi Tecer)