banner29

CEDAW nedir?

Açılımı 'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women' olan CEDAW'ın Türkçesi 'Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme'dir.

Kadın 11.10.2019, 22:06
CEDAW nedir?

Bu sözleşmenin amacı nedir?

CEDAW Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere CEDAW, kadının insan haklarını koruyan bir insan hakları sözleşmesidir. Sözleşmenin on altı temel maddesi, siyasal ve sosyal hayata katılmada, aile hayatında, işte, sağlık hizmetlerinde ve eğitimdeki eşitlikleri sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için gerekli yükümlülükleri ana hatlarıyla belirtir.

Sözleşmenin amaç “yasalarda ve hayatta kadınlara karşı var olan ayrımcılıkların kadırılmasıdır.”

CEDAW, bugün kadın haklarının bütün hattını belirleyen belgedir. Ayrıca CEDAW, kadın haklarının bütün görüntüsü içindeki ayrım yapmama kıstaslarını ayrıntılarıyla ele alan tek uluslararası “enstrümandır”

Sözleşme, özel ve devlet dışı (non-state) alanları içeren işlemlerin yapılmasını devletlere bildiren direktifleri genişletir;

Sözleşme devletlere, eşitliğin sağlanması için etkin desteklerin yapılması hususunda emirler verir; kota düzenlemelerine ve sözde pozitif ayrımcılığa “filli eşitliği hızlandırmayı amaçlayan özel ölçümler” olarak izin verilmiştir

6 bölümden oluşan Sözleşmenin, ele aldığı haklara ve ödevlere ilişkin kabaca bir fikir edinme bağlamında aşığıda sırasıyla madde başlıkları

1. Madde: Kadınlara karşı ayrımcılığın tanımı

2. Madde : Hukuki alanda tedbirler alma yükümlülüğü

3. Madde : Siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda tedbir alma yükümlülüğü

4. Madde : Geçici olarak alınan özel tedbirler

5. Madde : Önyargıların ve geleneklerin tasfiye edilmesi

6. Madde : Kadın satışının yasaklanması

7. Madde : Oy verme, seçilme ve katılma hakkı

8. Madde : Hükümeti temsil hakkı

9. Madde : Vatandaşlık hakkı

10. Madde : Eğitim hakkı

11. Madde : Çalışma hakkı

12. Madde : Sağlık hakkı

13. Madde : Ekonomik ve sosyal yaşamın diğer alanlarındaki haklar

14. Madde : Kırsal alandaki kadınların hakları

15. Madde : Hukuk önünde eşitlik hakkı

16. Madde : Evlenme ve aile ilişkileri alanındaki haklar

17. Madde : Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Tasfiye edilmesi Komitesi

18. Madde : Devlet raporları

19. Madde : Komitenin Içtüzüğü

20. Madde : Komite toplantıları

21. Madde : Yıllık rapor

22. Madde: Uzman kuruluşların temsili

23.Madde : Yorumlama prensipleri

24. Madde : İç hukukta gerekli tedbirleri alma taahhüdü

25. Madde : İmza, onay ve katılma

26. Madde : Sözleşmenin gözden geçirilmesi

27. Madde : Yürürlüğe girme

28. Madde : Çekinceler

29. Madde : Sözleşmenin yorumu ile ilgili uyuşmazlıklar

Kaynak: myuniversities.wordpress.com

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?