'Kamuoyu' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "kamuoyu" şeklindedir.

Her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Kamuoyu ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye.

Kamuoyu kelimesiyle örnek cümle

"Kanun, ... 13'üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında... kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz." (Anayasa)