Engin ve Dilan Polat'ın para aklama ağı deşifre edildi! Engin ve Dilan Polat'ın para aklama ağı deşifre edildi!

Japonya'da yapılan son kapsamlı bir araştırma, kan gruplarının insanlar üzerinde beklenmedik etkilere sahip olabileceğini gösterdi. 

Bu araştırma, kan gruplarının kişilik üzerinde daha büyük bir rol oynadığını ortaya koydu.

İşte, kan gruplarına göre karakter yapıları...

A KAN GRUBU

A kan grubuna sahip insanlar; hassas, işbirlikçi, duygusal, tutkulu ve zekidir. Çok sabırlıdırlar. Toplumun koyduğu kuralları çiğnemekten hoşlanmayan, görgü ve sosyal standartları önemseyen insanlardır. Düzgün, temiz ve her şeyi doğru yerde olmasına önem gösterirler. Bu nedenle OKB'li birçok insan A kan grubuna girer. Bu kan grubuna sahip kişiler, kolayca strese girdikleri için kanlarında genellikle yüksek düzeyde kortizol (stres) hormonu ortaya çıkar.

B KAN GRUBU

Güvenilir kişiler olmaları sebebiyle kolay arkadaş edinirler. Kendileri rahat hissettikçe, duygularını ve hislerini kimseye göstermekten hoşlanmazlar. Bu insanlar, genellikle hızlı karar vericidirler.

Emir alma konusunda iyi sayılmazlar. Yaptıkları her şeyin en iyisi olmak için çok güçlü istekleri nedeniyle mükemmeliyetçidirler. Fazla mükemmeliyetçi olmaları nedeniyle A grubundaki kişiler gibi, bu insanlar da çoklu görevde iyi olmayabilirler.

Toplum, B kan grubuna sahip kişilerin iyi yönleri de olsa olumsuz yönlerine odaklanır. Ancak bunun bir sonucu olarak yalnız olma eğilimi gösterebilirler.

AB KAN GRUBU

Bu kan grubundaki insanlar, tıpkı kan grupları gibi A ve B kişilik tiplerinin bir karışımı olarak ortaya çıkar. Bu insanlar daha karmaşık bir kişilik yapısına sahiptir.

Bu nedenle bazı durumlarda A gibi utangaç, B tipi gibi dışa dönük yapıya sahip olabilirler. Gerçek kişiliklerinin yabancılardan uzak tutmaya çalıştıkları için dışarıdan birçok kişinin karmaşık bir yapıya sahip olduğuna dair bir değerlendirme yapılır.

Kolayca arkadaş olabilme yeteneğine sahip olsalar da stresle baş etme konusunda zayıf olabilirler. AB insanları, aynı zamanda başkalarıyla ilgilenirken çok dikkatli ve empatiktir. Bu insanlar, ayrıca analitik ve mantıksal becerilerde ileridedir.

0 KAN GRUBU

Cüretkar, dışa dönük ve hevesli olan kişiler olarak tanımlanan bu kan grubuna sahip kişiler, kendileri için yüksek standartlar belirleme alışkanlıklarına sahiptirler.

Bu insanlar, mükemmel liderlik özelliklerine sahiptir ve küçük şeyler onları rahatsız etmez. Bu da diğer insanlara, özellikle de A tipi gruplarına göre bu bencil görünmelerine neden olabilir.

Cömert, iyi kalpli ve sevecendirler. Değişikliklere iyi uyum sağlarlar. Dayanıklı ve esnektirler. Zorlu durumlarda daha kolay baş edebilirler. Japonlar 0 kan grubuna sahip insanlara güçlü ve dayanıklı oldukları için savaşçı derler. Bu insanlar dürüsttür ve gerçeği saklayan insanlardan nefret eder.