'Karıncaincitmez' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "karıncaicitmez" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

−an/−en, −r/−ar/−er ve −maz/−mez ekleriyle kurulmuş sıfat−fiil gruplarından kalıplaşmış birleşik kelimeler gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.

Karıncaincitmez ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Çok merhametli, ince duygulu kimse, karıncaezez.

Karıncaincitmez kelimesiyle örnek cümle

O kadar merhametlidir ki yakın arkadaşları arasında karıncaincitmez olarak anılır.