Karun kimdir? Karun'un hikayesi

Kur'ân-ı Kerim'de adı Firavun ve Hâmân ile birlikte anılır (Mü'min/24). Bir rivayete göre Firavun'un nâzırı, bir rivayete göre ise Hz. Musa'nın kavminden ve hatta akrabalarından olup çok zengin, ama cimri ve zalim bir kişiymiş. Allah kendisine çok büyük bir servet verdiği halde zekât vermeyip servetiyle kibirlenirmiş. Sonunda Hz. Musa'nın duası vasıtasıyla, servetiyle birlikte yere geçmiştir. Önceleri fakir bir kişiymiş. Hz. Musa ona kimya ilmini öğretmiş ve o da zengin olmuş. Tefsirlerde israiliyyat’tan olmak üzere onun hakkında uydurulmuş birçok rivayetler vardır. Mesela, bunlardan biri hazinelerinin yalnızca anahtarlarını kırk iki kişinin taşıdığıdır. Bir ara Musa peygamber yere emretmiş ve yer onu beline kadar yutmuş. Sonra zekât vereceğini söylemiş ve kurtulmuş. Ancak sonra malından vermeye yine kıyamamış. Sonra yer onu ve hazinesinin tamamını yutmuştur.

Edebiyatta zenginlik ve cimrilik sembolü olarak kullanılır. Karûn'un hazinelerine "Genc-i Revan" denilirmiş.