Kavs ne demektir?

Yay, yay biçiminde olan şey demektir.

Kavis burcu nedir?

Astronomi ile ilgili bir ifadedir. Yay burcu demektir.

Geometrik bir terim olarak kavs

Bir çemberin bir kısmı, dâire parçası, yay.

Kavs kelimesiyle örnek cümle:

Sonra bayraklarla süslü bir kavsin ortasında iki hürriyet kahramanının resmi. 

(Yusuf Z. Ortaç)