Ki bağlacının yazılışı

Ki bağlacı ayrı yazılır: demek ki, kaldı ki, bilmem ki.

Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin. (Mustafa Kemal Atatürk)

Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.

 Olmaz ki! Böyle de yatılmaz ki! (Orhan Veli Kanık)

Ruşen Eşref Ünaydın'ın "Diyorlar ki" adlı eseri ne güzeldir!

Çiğ yemedim ki karnım ağrısın.

Kalıplaşmış bazı ifadelerde ki bağlacının yazılışı

Ancak ki bağlacı, birkaç örnekte kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır: belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki. Bu örneklerden çünkü sözünde ek aynı zamanda uyuma girmiştir.

Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan ki sözü de ayrı yazılır: Babam geldi mi ki? Başbakan konuşacak mı ki?

İlgi zamiri eki olarak "-ki"nin yazılışı

İlgi eki görevindeki -ki daima bitişik yazılır.

Onunki daha iyi bir plandı.

Yapım eki olarak "-ki"nin yazılışı

Çocuk, sudaki yansımasına hayretle bakıyordu.