Kil ü kal ne demektir? Kilükal ne demektir?

Esassız söz anlamına gelmektedir. Dedikodu olarak da tanımlanabilir.

Şaiya ve söylenti anlamında da kullanılır.

Arapça kökenli bir ikilemedir.

Kilükal kelimesine ilk kez Aşık Paşa'nın Garib-name (1330) eserinde rastlanmaktadır.

Fuzuli'nin bu kılükal içeren beyiti:

"Aşk imiş her ne var âlemde / İlm bir kılükal imiş ancak."