banner5

13.02.2015, 00:00

Kitap! Mizan! Hadid!

Hedeflerini bilmeyen, hedeflerinde birleşemeyen Müslüman toplumun sayısının çok olmasının hiçbir mana ifade etmediğini yaşayarak görmüyor muyuz? “Biz..insanlar arasında adil bir düzen kurulsun diye Peygamberlerle beraber Kitabı ve adalet, hukuk ve ticaretin ölçülerini gösteren Mizan’ı indirdik. Ayrıca şer güçlere karşı büyük caydırıcılığı ve sertliği yanında insanlara yönelik birçok faydaları olan Hadid (Demir)’i indirdik… (Hadid S.25)” Ayeti Kerimesinde belirtilen hedefleri yakalamayan toplumlar, ezilmeğe ve sürünmeğe mahkûmdur! Ticaretle Bilgi’yi ve Demir’le Teknoloji’yi ele geçirerek Süper Güç olmayı başaran Emperyalist Ülkelerin Adalet ve Hukuk Ölçüleri olmayınca nasıl işgalci, zalim ve sömürgeci olduklarını bizzat yaşayarak biliyoruz! Müslüman ülkeleri sömürerek elde ettikleri kirli Sermayeyi Bilgi ve Teknolojide kullanarak güçlendiler! Ve bütün Müslüman ülkeleri tamamen kontrollerine aldılar! Bilhassa son yüz yıldır esiriz, reziliz ve zeliliz. Çokluk içinde yalnızlık, varlık içinde yokluk, imkanlar içinde darlık çekmeğe devam ediyoruz. Yeniden Kitap, Mizan ve Hadid’e sahib olmadan yani Ticareti, İlmi, Adaleti ve Demiri ele geçirmeden güçlenmemiz mümkün değildir. Bunun için birlikte bütün gücümüzle çalışmalıyız! Ana Hayat Yasamız Kur’an-ı Kerim değişmez ve değiştirilemez Kitabımızdır. O’nun İlim Nuruyla cehaletin her çeşitiyle mücadele etmeliyiz. Cehalet karanlıklarını İman, İlim ve Amel ışığıyla yok etmeliyiz. Kitabımız Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Seniyye İlkelerine uygun Adalet ve Hukuk Sistemimizi yaşayarak hayata geçirmeliyiz. Ticaret, Adalet ve Hukuk Mizanının gerçekleşmesi için şart olan İman, İlim, İhsan, Ahlak, Edep ve Haya Neslini yetiştirme seferberliğine tüm engellemelere rağmen devam etmeliyiz. Yasalara göre İnsan anlayışını terk edip, İnsana göre Hukuk anlayışına dönmeliyiz. Tam üç asırdır yitiğimiz olan Bilgi ve Teknolojiyi güçlü bir ekonomiyle yeniden sahiblenmeliyiz. Giderlerimiz olan ithalatımızın, gelirlerimiz olan ihracatımızdan üç kat fazla olduğu ülkemizin; bu faciayı düzeltmeden, faiz belasını tamamen yok etmeden, İslam’a bağlı Adalet, Hukuk ve Ahlak sistemini gerçekleştirmeden ve Demiri Sanayi ve Savunma teknolojisine dönüştürmeden, süper güç Devlet olunamayacağını artık anlamalıyız! “Demokrasinin uyku ve gafleti fırsat bilen tilki rejim” olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız! Bunun için de; ilkokullarımızdan itibaren vatandaşlarımızın ehil, emin, sadık ve güzel ahlaklı idareci seçme ve atama bilincini artırmalıyız. Bu hedefler için gece ve gündüz gayretle çalışan İktidarımıza yardımcı olmalıyız. Muhalefetimiz de bu isabetli hedefleri yok etmek yerine, gerçekleştirilmesine yardım edici ve uyarıcı siyasetine acilen dönmelidir! Çünkü; Kur’an-ı Kerim’in İlim ışığından yoksun Kitapsız! Ahlak, Adalet, Hukuk ve Ticaret ölçüsünden yoksun Mizansız! ve Demir Teknolojiden yoksun Hadidsiz! olan bir toplumun, sayısı ve serveti milyarlar da olsa ağlamaya, ezilmeye ve sömürülmeye

devam edeceği gerçeğini unutmamalıyız! Allah (c.c), Kitap, Mizan ve Hadid ile Ülkemizi güçlendirmeye çalışanların daim yar ve yardımcısı olsun. Selâm ve duayla.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?