10.05.2021, 16:00

Kızılelma: Filistin'in yani Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün intikamı Roma'dır!

Medeniyet demek; hak ve hukuk demekse, adalet için yaşamaksa eğer bunun gerçek adı İslam demektir. Haksızlık ve hukuksuzluk İslam'sızlıktan güç alır. İslam, insanlığın ruhunda dev bir çınar olarak yeniden yeşermedikçe yeryüzünde zulüm bitmeyecektir. Haçlı seferleri tarih sahnesinden hiç bir zaman eksilmeyecektir. Batı köksüzlüğünün, yenilmişliğinin, kaybetmişliğinin, mutsuzluğunun intikamını İslam'dan almak için bıkmadan usanmadan mücadele edecektir. Hristiyanlık; insanın ruhunu tatminden uzaklaşmış bir din olarak insanlığın saadetine savaş açmıştır. Hz. İsa, ne kadar yalnız ve çaresizse her hristiyanın kaderi de yalnızlık ve çaresizliktir. Yalnız ve çaresiz kalan insan şiddetin esaretine girer. Bu yüzden Batı medeniyeti sevginin değil şiddetin medeniyetidir. Döktüğü kanlardan beslenen vampir bir medeniyettir. Avrupa'da kök salan Batı, Ortadoğu'yu, Afrika'yı, Amerika'yı (kuzeyini de güneyini de), Asya'yı talan ederek varlığını sürdürebilen bir medeniyettir.

Bu vampir medeniyet gözünü tarihin her döneminde Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e dikmiştir. İslam medeniyeti ise Selahaddin Eyyubi'nin medeniyetidir. Her Filistin'li birer Selahaddin Eyyubi'dir. Taştan daha taş kalpli İsrail askerlerine attıkları her taşla; Filistin'liler "İnsanlığın Şerefini" kurtarmaktadır. Dünya müslümanlarının, Filistin'lilere karşı şükran duymak gibi bir sorumlulukları ve mecburiyetleri vardır.

İslam, bu insanlık savaşında eninde sonunda zafer kazanacaksa bu Filistin'lilerin attığı taşlar sayesinde olacaktır. Korkak ve soysuz ruhlu İsrail askerlerine cesurca meydan okuyan Filistin'li kadınlar ve çocuklar geleceğimiz için büyük umuttur. 

Ramazan ayı, Kadir gecesi ve yaklaşan Ramazan bayramında Filistin için, Mescid-i Aksa için, Kudüs için yüreklerimiz sızlamıyorsa dindarlığımızın yani müslüman olmamızın hiç bir anlamı yoktur. İslam bir medeniyet dinidir. İslam demek Mekke ve Medine demektir. İslam demek Kudüs ve Kahire demektir. İslam demek Şam ve Bağdat demektir. İslam demek İsfahan ve İstanbul demektir. İslam demek Balkan'lar demek yani Bosna demektir. 

Çocukluklarında vampir ve cadı hikayeleri dinleyerek vampirleşmiş bir medeniyet olan Batı'nın zulmü bittiğinde İslam demek Roma demek olacaktır.

Mescid-i Aksa ve Kudüs; müslümanlara Roma'yı müjdelemektedir.

İslam bir fetih dinidir. Emevi, Abbasi, Endülüs'le başlayan İslam'ın fetih şahlanışı, Selçuklu ve Osmanlı'nın zaferleriyle insanlık tarihine şeref katmıştır. 

Müslümanlar, Roma rüyası görmedikçe Batı'nın zulmü bitmeyecektir. 

“Annem bana: ‘Oğlum, dünyâda iki insânı sev… Peygamber Efendimizi, bir de Sultan Murad Efendimizi sev!’ derdi.”

Yahyâ Kemâl Beyatlı
Kaynak: Nihâd Sâmi Banarlı, Yahyâ Kemâlʼin Hâtıraları, s.25

Yahyâ Kemâl”e sormuşlar:

“–Türkler Viyana kapılarına nasıl gitti?” diye… O da:

“–Türkler Viyana kapılarına kılıçla mı gitti zannediyorsunuz? Hayır Osmanlı, Viyana kapılarına bulgur pilâvı yiyerek ve Mesnevî okuyarak gitmiştir.” cevabını vermiş.


Eski zamanlarda kendisi pirinç yiyecek kadar zengin olmasa da mütevazı ruhuyla  Anadolu insanı, yediği helal lokma bulgurun verdiği dinçlikle ve bir diğer yandan da ruhlarında kana kana Mesnevî çeşmesinden içtikleri iman şerbetiyle Viyana kapılarına Allah'ın ismini yüceltmek adına yani Îlâyı Kelimetullah uğruna gitmişlerdir.


İslam demek sadece namaz kılmak ve oruç tutmak demek değildir. Müslüman olmak demek İslam'ın beş şartıyla yetinmek demek değildir. Müslüman olmak demek adalet, insaf, hak ve hakikat ölçüsüyle yaşayan insan demektir. 

Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden bir müslüman fetih rüyaları görmüyorsa imanı yavan demektir. Müslüman olmak demek bedeniyle de ruhuyla da Allah'ın adını yüceltmek için yaşayan insan demektir.


 “Tevhit ağacının dalı budağı, daha doğrusu ruhu demek olan adalet, insaf, hak ve hakikat olmayan yerde İslâm nasıl buyruk yürütebilir?" Samiha Ayverdi

Kızılelma:

Filistin'in yani Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün intikamı Roma'dır!

İslam’ın kıyametten önceki son büyük zaferi 2050'de Roma’yı fethetmektir.


Bilmeyenler için sözlük:

Kızılelma
1.
Osmanlılarca, Hristiyan dünyasının merkezi olan Roma’daki kilisenin kızıl bakırdan kubbesi anıştırılarak, ulaşılacak, ele geçirilecek en uzak ve en son coğrafi uç, nokta anlamında Roma ve Viyana kentlerine verilen simgesel ad.
2.
Yeryüzündeki Türklerin birleşip kuracakları, nerede olduğu bilinmeyen ülküsel bir ülke.

Yorumlar (4)
ilyas 1 ay önce
Mescid-i aksa`dan bayram mesajı

Lisanı hal ile haykırdı bana
Dedi; anlarmısın garip halimden,
Ben işgalde iken sen özgür müsün?
Yoksa benim gibi çok üzgün müsün?
Kır zincirlerini gel tut elimden

Nice Peygamberler beni sevmişti,
Resullerin alnı bana deymişti
Bikmişim siyonist esaretinden
Alda gel dedenin cesaretinden
Kırın zincirleri tutun elimden

Haktan ayrılınca gücünüz bitmiş,
Beni işgal eden sizi de etmiş,
Korkmayın birleşin kıyama kalkın,
Hak müjde veriyor zafer çok yakın
Kırın zincirleri tutun elimden !

Nice kahramanlar tuttu elimden,
Onların hasreti çıkmaz ruhumden,
Birleşiniz artık ey Müslümanlar!
Kutlansın birlikte çifte bayramlar
Kırın zincirleri tutun elimden !

Mustafaoğlu ilyas
Berna cengiz 1 ay önce
Allah devletimizin başkanlığında ümmeti muhammede yeni bir diriliş nasip etsin.amin
metin 1 ay önce
Allah'ın izniyle Roma Fethi'nin rüyalarını gören gençlerimizin gözlerindedir, Fetih ruhu.
Sezai Karakoç 4 hafta önce
EY YAHUDİ

Nihayet Mescid-i Aksa'yı da yaktın ey yahudi
Asırlardır insanlığın ruhunu yaktığın gibi ey yahudi
Aya çıkarak göğe çıktığını sandın ey yahudi
Göğe çıktığına inanır inanmaz
Büyük Peygamberin göğe çıktığı yeri yaktın ey yahudi
Mescid-i Aksa'yı yaktın ey yahudi
Daha doğrusu yaktığını sandın ey yahudi
Senin yaktığın gökteki Mescid-i Aksa'nın ancak
gölgesidir ey yahudi
Senin yaktığın Mescid-i Aksa'nın ruhu değil,
Taş, toprak ve ağaçtan işaretidir ey yahudi
Ölüler gibi donmuş bizlere de
Belki Mescidin ateşinden bir köz düşer de
Buzlarımız çözülür ey yahudi
Sen vaktiyle peygamberlere ihanet ettiğin gibi
Şimdi de
Onların en büyüğünün miraca çıkış noktasına
Göğe yükseliş noktasına ihanet ettin
Sen asıl kendi kurtuluşuna ihanet ettin
Mescid-i Aksa'nın ruhu yakılmaz
Yakılan ancak taş ve topraktır
Sen asıl kendini yaktın ey yahudi

Sen ancak kendi ruhunu ateşe attın
Cehennemleştirdin kendini ey yahudi

Kudüs'ü aldıktan sonra
Gazze'de yapmadığın işkence kalmadıktan sonra
Demek Mescid-i Aksa'yı da yaktın ey yahudi
Utanmazlığını en son uca çıkardın
Tanrıdan çekinmediğini
İnançsızlığını
Kara yürekliliğini
Zulüm aşkını
Bir kere daha ilan ettin

Hakettiğin cezayı en şiddetli bir şekilde çekeceksin
ey yahudi
Sen kutsal Kudüs'ün ruhuna ihanet ettin
Peygamberlerin dediği bir kere daha olacaktır.
Sana haber verilen cezalar bir kere daha gelecektir
başına
Sen Süleyman Peygamberin ruhunu incittin ey yahudi
Davut Peygamberin ruhunu sarstın ey yahudi
Zebur'a ihanet ettin ey yahudi
Tevrat'ın ve Zebur'un
Musa'nın Davut'un Süleyman'ın
Ve bütün kitapların ve bütün peygamberlerin
Gelmesini bekledikleri
Geleceğini haber verdikleri
Ve bütün kitapların ve bütün peygamberlerin
Evrene, insana, yere, göre ışık saçan
Büyük Peygamberin ayak bastığı yere
İmam olup bütün peygamberlere
Namaz kıldırdığı yere
İhanet ettin, aklınca hakaret ettin ey yahudi
Hakettiğin cezayı en şiddetli bir şekilde
çekeceksin ey yahudi
Büyük Peygamberin haber verdiği gibi
Sen cezanı çekerken
En vahşi taşların arkasına saklansan bile
Taşlar olduğun yeri haber verecek
Çünkü sen taşı bile yakacak kadar kinlisin ey yahudi
Sana hiç bir zarar vermemiş bir ümmet için
Sıkıştığın her sefer seni kurtaran
Seni koruyan
Acımasından ötürü senin kendisine sığınmanı
kabul eden
Kerim, cömert, mert bir ümmet için
İnsanlığın son ümidi bir ümmet için
En büyük kini duymaktasın
O fakir de olsa uludur
O mazlumdur
Sen onun ululuğunu ve mazlumluğunu, hakikat
taşıyıcılığını kıskanıyorsun ey yahudi
Bir gün gelecek azgınlığın sona erecektir
Kutsal Kudüs kurtulacak
Mescid-i Aksa'yı bu ümmet altından ve zebercetten
ve yakuttan
Yeniden yapabilecek bir kudrete erecektir
O gün Tanrının azabı senin için şiddetli olacaktır
Biz istesek bile seni ondan kurtaramıyacağız ey yahudi
Bize bu yapılanı yapan sen değilsin
Biz kendi cezamızı çekiyoruz
Sen de bir gün kendi cezanı çekeceksin ey yahudi
Sana yeryüzü lanet edecektir
Sana gökyüzü lanet edecektir ey yahudi
En kısa zamanda tövbe yolunu tutmazsan ey yahudi
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?