Klasik Türk edebiyatında iştikak sanatı

Kelime anlamı türeme demektir. Edebiyatta aynı kökten türemiş olan kelimeleri bir arada bulundurma sanatıdır.

Elemin Kays'a kıyas etme dil-i mahzunum

Yok idi akli ne derdi var idi Mecnun'un

beytinin ilk dizesinde "Kays" ve "kıyas" kelimeleri aynı köktendir.

 İştikak sanatına örnekler

Gözlerin gözle iken oldu gözün gözüme tuş

Göz ucuyla gözetirken göze  göz oldu fiten

                                                        (Visâlî)

Hala o cehalet, o tecahül ve o techil                    

                                                     (Tevfik Fikret)