Konjonktür ne demektir? 

Geçerli durum demektir. Diğer bir anlamı, her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuçtur.

Konjonktür kelimesinin kökeni nedir? 

Fransızcadaki conjoncture kelimesinden dilimize geçmiştir.

Konjonktür kelimesi ile örnek cümle:

"Seçim konjonktürü böyle ülkelerde bazen pek duygusal, pek yüzeysel faktörlerle değişebilir."  (Haldun Taner)