Külliyat ne demektir?

Ortak özellikleri sebebiyle birden çok eserin oluşturduğu toplam. Bir şair veya yazarın bütün eserleri ayrı kişiye ait oldukları için bir külliyat oluştururlar. Necip Fazıl Külliyatı, adı geçen şahsın bütün eserlerini içine alan bir toplamın adıdır. Aynı tür veya konu etrafinda toplanan eserler de külliyat oluşturur. Hikaye külliyatı, nükte külliyatı gibi.

TDK'ye göre anlamı

Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi

Örnek cümle:

   "Başlıca şair ve nasirleri tamamıyla öğrenmek için külliyat okumak merakına düştüm."  (Yahya Kemal Beyatlı)

Kelimenin kökeni

Arapçadaki bütünle ilgili şey anlamındaki "kullî" kelimesinden türetilmiştir.