Laiklik nedir?

Dinle devletin kesin olarak ayrılmasını ifade eder. Devlet yönetiminde dinin veya dinsizliğin referans alınmamasını ve devletin din veya dinsizlik karşısında tarafsız ve tepkisiz olmasını savunur.

 Laiklik kelimesinin kökeni nedir?

 Latince “laicus” kelimesinden türetilmiştir, ne dinî ne de rahipliğe ait olan demektir.

Laiklik ne değilidir?

Laiklik, devletin dine karşı olması demek değildir. Günümüzde din ve devlet işlerinin ayrılması ve din işlerinin devletten bağımsız, kendi vakfı ve özel teşkilâtı ile yöneltilmesi çağdaş toplumun ilkelerinden biri olararak kabul ediliyor.