Leb değmez ne demektir?

Hurif-i şefeviyye denilen b, p, f, m, v gibi dudak ünsüzleri bulunmayan kelimeler ile yazılan şiire denir. Bu tarz şiir yazma geleneği klasik edebiyatı ilk dönemlerine kadar uzanmakla birlikte bu adın verilmesi çok sonralarıdır. (Ayrıca bu durumun aksine sadece dudak ünsüzleri ile söz söyleme geleneği de vardır.)

Örnek:

Tarik-i ışka gir ehl-i Hudâ ol
Gönül gel lâyık-ı her i'tila ol
(Remzi Dede)