Lejyoner ne demek? Lejyoner kimlere denir? Lejyoner nedir? Lejyoner kelimesinin anlamı

Lejyoner ne demek?

Genelde 'paralı asker' ve 'yabancı sporcu' anlamında kullanılmaktadır.

İletişim öğeleri nedir? Özellikleri nelerdir? İletişim öğeleri nedir? Özellikleri nelerdir?

Roma İmparatorluğu'nun lejyonerleri, erken cumhuriyet dönemi savaşları sıraında ortaya çıktı. Özellikle o savaşlar sırasında test edilen lejyonerler, Kartaca'ya karşiı verilen üç büyuük savaşta kendilerini kanıtladılar. Böylece imparatorluğun birincil askeri düzeni haline geldiler. Roma İmparatorluğu'nun yayılmasına öncülük eden güç de yine lejyonerler olmustur.

Her lejyon, 6000 adamdan oluşmaktadır. bunlar da kendi aralarında 60 küçük bölüme (her biri 100 adamlık) ayrılmaktadır. Bu her küçük bölüme century adı verilmektedir. İngilizce'de de century, kelime anlamı olarak asır anlamına gelmektedir. Saldırıda başarılı olan lejyonerler, savunmada çok güçsüz kalmaktaydılar. Bu nedenle phalanx taşıyan üniteler, lejyonerlere büyük destek vermişlerdir.

M.S 4. yüzyıl sıralarında İmparator Valens'in ordularının, kuzeyden gelen gotik ordulara yenilmesi ile lejyoner sistemi gücünü tamamen yitirmiş ve tarih olmuştur.