Letafet ne demektir?

Güzel olma durumu, hoşluk demektir.

Bir diğer anlamı inceliktir.

Letafet kelimesinin kökeni

Arapça bir kelimedir. Arapçadaki iyilik, hoşluk anlamındaki "lutf" kelimesinden türemiştir.

Letafet kelimesiyle örnek cümleler

"Evet, bu kadının tebessümünde başka letafet var."  (Ahmet Rasim)

"Bu ne letafet, bu ne güzellik ya Rabbi diye mırıldandı."  (Ömer Seyfettin)