Litosol toprak nedir? Litosol toprağın özellikleri nelerdir? Litosol toprak hangi bölgelerde görülür? Azonal topraklar nelerdir?

LİTOSOL TOPRAK NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Litos, taş, litosol taşlı toprak demektir. Dağların eğimli yamaçlarında aşınma devamlı olursa ince malzemeler sürekli taşındığından geriye sadece taş ve çakıl gibi iri malzemeler kalır ve bu iri malzemenin hâkim olduğu taşlı topraklara litosol denir.