Lös nedir? Lös toprakları nedir? Löslerin özellikleri nelerdir? Lösler hangi bölgede görülür? Azonal topraklar nelerdir?

LÖSLER NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Lös deyince aklımıza rüzgarlar gelmelidir. Lös toprakları  rüzgarların taşıyıp biriktirmesi ile meydana gelirler. Çok ince  taneli topraklardır. Farklı farklı bölgelerdeki kayaçların  aşındırılıp bir bölgede biriktirilmesi ile oluştukları için mineral  bakımından zengindir buna bağlı olarak her taşınmış toprak  gibi tarıma elverişlidir. Bu topraklar daha çok kurak ve yarı kurak iklimlerde görülürler.

Çünkü bu iklim bölgeleri bitki örtüsü bakımından fakirdir ve bundan dolayı rüzgar bu bölgelerdeki kayaçları daha kolay aşındırırlar. Ekvatoral iklim gibi bitki örtülerinin çok gür olduğu bölgelerde rüzgarlar sürekli ağaç engeline takıldıkları için kayaçları aşındırmaz ve lös toprakları meydana getiremezler. Türkiye’de İç Anadolu bölgesinde bu tür topraklara rastlanır. Çünkü İç Anadolu bölgesinde Ilıman karasal (step) iklimi yani yarı kurak bir iklim hakimdir.