Maarif ne demektir? Maarif kelimesinin kökeni nedir?

Maarif ne demektir? Maarif kelimesinin kökeni nedir? Maarif vekaleti nedir? Maarif kelimesiyle örnek cümle...

Eğitim 12.10.2021 - 15:37 12.10.2021 - 15:44

Maarif ne demektir?

İlim ve tekniğin öğrenilmesiyle elde edilip insanlığın yararına kullanılan hüner, sanat ve bilgiler demektir.

Eğitim sistemi anlamında da kullanılmıştır.

Maarif kelimesinin kökeni nedir?

Arapça bir kelimedir. Arapça; bilmek, anlamak anlamındaki "irfan" sözcüğünden türetilmiştir.

Maarif vekaleti nedir?

Bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1923-1935 ve 1950-1960 yılları arasındaki adıdır.

Maarif kelimesiyle örnek cümle:

Zîra alâkalılar bilsin bilmesin, bugün Türkiye'nin maâriften daha mühim bir meselesi yoktur (Sâmiha Ayverdi).

Yorumlar