Mahir ne demektir?

Usta, becerikli, eli işe yatkın, mahâretli, mârifetli kimse demektir.

TDK'ye göre anlamı

TDK'ye göre; becerikli, yetenekli demektir.

Mahir kelimesinin kökeni nedir?

Arapça bir kelimedir. Arapçada beceriklilik ustalık anlamındaki "maharet" kelimesinden türetilmiştir.

Örnek cümle:

Milyonlar sarf ederek mâhir ajanlar kullanırlar. (Refik H. Karay)