Sami efendi hazretleri 12 Şubat 1984’te Medine-i Münevvere’de irtihal etmiştir.

Son yüzyılda ülkemizde yaşamış, büyük âlim ve velilerden Mahmud Sami Ramazanoğlu hazretleri, Pendik Kurtköy’de kendi ismini taşıyan Hz Mahmud Sami Ramazanoğlu (ks) Camii’nde ve Manevi evladı adına Üsküdar’da yaptırılan Ömer Öztürk Camii’nde yatsı namazı öncesinde hatim dualarıyla anıldı.

Mahmud Sami Ramazanoğlu kimdir?

1892’de Adana’da doğan Sami Efendi hazretleri, ilk eğitimden sonra İstanbul’a gelerek Darul Funun Hukuk bölümünü birincilikle bitirmiş, bu esnâda Es’ad Erbili hazretleriyle tanışarak Kelami Dergahı’na devam ederek seyr ü sulûkunu tamamlamıştır.

Daha sonra Adana ve İstanbul’da uzun yıllar irşad faaliyetinde bulunmuş, pek çok insanın yetişmesine vesile olmuştur. 1979 senesinde hizmetini gören yakın talebesi Muhterem Ömer Öztürk ile beraber Medine-i Münevvere’ye hicret etmiş ve 12 Şubat 1984’te 92 yaşında vefat etmiştir. Teçhiz ve tekfini vasiyeti gereği Muhterem Ömer Öztürk tarafından yapılarak Cennetü’l Baki’ kabristanına defnedilmiştir.

1960’larda bizzat yaptıkları sohbetlere ait kayıtlar, internette kendi sesinden sevenlerinin istifadesine sunulmaya devam etmektedir.

Mahmut Sami Ramazanoğlu kimdir?