Malumatfuruş ne demektir?

Bilgiçlik taslayan, kendini bilgiliymiş gibi gösterenler için kullanılan bir ifadedir.

Arapça kökenli bir kelimedir.

Herkesçe bilinen anlamındaki "malûm"un çoğul hâli malumat ve döşeme, yatak anlamlarına gelen firaş kelimelerin birleşmesiyle meydana gelmiş bir kelimedir.

Bir dönem sıklıkla kullanılan malumatfuruş, günümüz Türkçesinde pek fazla kullanılmamaktadır. 

Ukala kelimesiyle eş anlamlı olarak da kullanılır.