Marjinallik nedir?

Çatışma halindeki iki kültür arasında kalan bir ferdin bulanık durumunda görülen ruhi kriz. Başlangıçta özümseme süreci görülür. Bu süreçte kişi eski değerlerin yerine yeni değerleri koyduğu bunalımlı safhadır.

Kelimenin kökeni Fransızcadır. (Fr. marginalité)

Marjinal kime denir?

Aykırı olan, sıradan olmayan kimselere günümüzde marjinal denilse de marjinal kişi için yapılan tanım ile marjinalliğin tanımı bazı noktalarda birbirlerinden ayrılıyorlar.