Mecaz nedir?

Bir kelimeyi gerçek anlamının dışında çokluk bir ilgi dolayısıyla başka bir anlamda söyleme, kullanma sanatıdır. Mecazen söylenen sözün hakiki manasının anlaşılmasına bir karine (ipucu) engel olur. Mecaza, hem şiirde hem de düzyazıda sıkça başvurulur. Söze güzellik ve çekicilik kattığı gibi çağrışım zenginliği de sağlar mecaz. Başlı başına bir edebi sanat olmaktan çok, mecaz, başka edebî sanatların ortaya çıkmasına yardım eder. Teşbih, istiare, mecaz-i mürsel, kinaye, ta'riz, teşhis ve intak mecaz vasıtasıyla, ondan faydalanılarak yapılan sanatlardır. Türkçemiz, mecaz bakımından zengin bir dildir.

Mecazi kullanımlara örnek:

Kandilli yüzerken uykularda

Mehtabı sürükledik sularda.

(Yahya Kemal Beyatlı)

Ne bu çatlayan topraktan

Ne de yanık gönüllerden susuzluk gitmez.

(Cahit Külebi)

(Yukarıdaki mısralarda koyu yazılan kelimeler, mecaz anlamlarıyla kullanılmıştır.)