Habervakti.com editörlerimizden Eyüp Güzel, "Medreseler ve Kudüs" temalı araştırmaları kapsamında Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Fadıl Ayğan'ı makamında ziyaret ederek konuyla ilgili değerlendirmelerini kaydetti.

Doç. Dr. Ayğan’ın tamamını videodan da izleyebileceğiniz değerlendirmesinin özeti aşağıdaki gibidir:

“Selahaddin Eyyübi, fetihten sonra o dönemin âlimlerini Kudüs’te toplamak istiyor. Kudüs’ü ilmin merkezi yapmak istiyor. Medreselerin ihyası için Osmanlı döneminde de ciddi çalışmalar gerçekleştirildi. Bugün bizler (Siirt ve çevre illeri kastediyor) medrese bölgesindeyiz. Bizim de medreselerimiz var.

MEDRESELER VE İLAHİYAT KUDÜS BİLİNCİNİ AŞILAMALI

Keşke bizim medreselerimizde Kudüs bilinci daha baskın bir hale gelse. O medeniyetin bir ayağı olarak Kudüs’ün ne kadar değerli olduğunu, o medreselerin, o geleneğin ne kadar etkili olduğunu anlatabilsek. İlahiyat fakülteleri olarak bizler de öğrencilerimize bu bilinci aşılamamız lazım. İlahiyat fakülteleri ve medreseler olarak bu bilinci aşılamalıyız. Tarihimizi okumamız gerekiyor. Tarih bilmezsek, Kudüs’ün tarihini, kültürünü, medeniyetini bilmeden tanımak olmaz. Bilmeden sevmek te olmaz. Bilmediğiniz şeyi nasıl kutsal kabul edeceksiniz. Medreseler tarihin hiçbir zamanında pasif bir rol oynamamıştır. İlim her zaman toplumun içindedir. 

MEDRESELER KUDÜS’ÜN FETHİNDE ETKİLİ OLMUŞLARDI

Kudüs’ün fethinde oluşan bilinç ve şuurda medreselerin büyük etkisi var. Âlimdir gidip cihada katılıyor. Kudüs’ü fetih hareketinde Selahaddin, büyük sultan, şarkın sevgili sultanı şeklinde de bir tanımlama var onun hakkında. Kudüs’ü doğru yürürken Müslümanların birliğini sağlıyor. Kudüs önemli bir şey, o kadar önemli bir şiar ki, Fatımiler var, Şiiler var Ehl-i Sünnet var ve çatışma halindeler. Bir sürü sorun var İslam dünyasında. Ama Selahaddin, hedefi Kudüs’ün haçlılardan kurtarılması olarak belirleyince herkes Selahaddin’in etrafında bir oluyor. İşte şiar üzerinde birleşmek budur. Ulema var, medreseler var ve hepsi Selahaddin’le birlikte yani Kudüs’ün fethi yolunda birleşiyorlar. Medreseler son derece etkin ve aktif bir rol oynadılar. İşte Kudüs, bugün parçalanmış olan İslam ümmetini yeniden bir araya getirecek şiardır diye düşünüyorum.”