Meftun ne demektir?

Büyülenmişçesine tutkun, vurgun olan kimse demektir.

Bir diğer anlamı; çok beğendiği bir şey önünde şaşırıp kalan, şaşkına dönen kimse, şaşkın, hayrandır.

Meftun olmak ne demektir?

Gönül vermek, tutulmak, vurulmak, hayran olmak demektir.

Meftun kelimesinin kökeni nedir?

Arapça; şaşmak, saptırmak, sınamak anlamındaki "fitne" sözcüğünden türetilmiş Arapça bir sözcüktür.

Meftun kelimesiyle örnek cümle

Şimdiden Neriman 'a meftun. (Hüseyin Rahmi Gürpınar)