Mehmet Rauf'un Halas romanının özeti

Mehmet Rauf'un Halas romanının özeti...Halas romanındaki karakterler... Halas romanı ne zaman yayımlandı?

Edebiyat 07.10.2021 - 15:24 07.10.2021 - 15:34

Mehmet Rauf'un Halas romanının özeti

Harp Okulu’nu bitirince gönderildiği Suriye’de yaralanmış, İstanbul’da tedavi görmüş, sonra da babasından kalma birkaç para evle dükkânı satmak için İzmir’e izinli gelmiş genç subay Nihat, İzmir’de İngiliz kızı Beatrice’i sever. Mütareke günleridir. Yunanlıların İzmir’i işgal etme belirtileri karşısında kızın babası Nihat’ın millî gururunu kıracak davranışlarda bulunmaya başlayınca Nihat, kızla ilişkisini keser; İzmir’de kurulmuş gizli örgüte girer. Kısa bir süre sonra kalp hastalığından ölen örgüt başkanı Miralay Emin Bey’in, götürmesi için bıraktığı iki mektubu alarak İstanbul’a gelir. Mektubun biri Miralay’ın kızı İclâl’e verilecektir. Nihat’la İclal birbirlerini severler, zaferden sonra evleneceklerdir. Anadolu’ya geçmek isteyen Nihat, İngilizler tarafından yakalanır; aylarca tutuklu kalır. Sorguya çekilmek için çıkarıldığı mahkeme koridorunda Beatrice ile karşılaşır, onun yardımıyla kurtulur. Beatrice evlenmelerini önerir. Nihat, İclâl’i sevdiğini; İclâl’le Anadolu’ya kaçıp Ankara’ya gideceklerini söyler. Beatrice iki sevgiliyi yemeğe davet eder, gece de Nihat ile İclâl’i İnebolu’ya gizlice cephane taşıyan bir motora bindirir, kendi aşkını gönlüne gömerek ikisini dostça uğurlar. Birinci İnönü Zaferi (10 Ocak 1921) o günlerde kazanılmış, Nihat’la İcIâl, Millî Mücadele’ye katılmak için Anadolu’ya geçmekle halâs (kurtuluş) yoluna girdiklerini göstermişlerdir.

Halas romanındaki karakterler...

Nihat : Harp okulunu bitiren genç bir subaydır. Suriye ‘de yaralanmıştır ve tedavi izni ile yurda döner. İzmir’de İngiliz kızı Beatrice’i sever fakat bazı nedenlerden dolayı aşkında vazgeçer. Daha sonra İclal’e aşık olur ve onunla evlenmek ister.

Beatrice : İzmir’de yaşan İngiliz kızıdır. Nihat ile birbirlerini severler . Yunan işgalini ve Beatrice’in babası sebebiyle ayrılmak zorunda kalırlar. Ayrı olmalarına rağmen Nihat’a yardım eder.

Emin Bey :  Miralay Emin Bey , İzmir ‘de kurulmuş gizli bir örgütün başkanıdır. Kalp rahatsızlığından dolayı vefat eder .

İclal : Miralay Emin Bey ‘in kızıdır. Babasının ölümünden sonra Nihat ile tanışır ve birbirlerini severler. İlerleyen zamanda Milli Mücadele için Nihat ile birlikte hareket ederler.

Halas romanı ne zaman yayımlandı?

Servet-i Fünun edebiyatının önemli yazarlarından Mehmet Rauf'un Milli Mücadele yıllarını ve Türk'ün halasını(kurtuluşunu) anlattığı romanı 1929 yılında yayımlanmıştır.

Yorumlar