Melikşah kimdir? Terken Hatun kimdir, ne zaman, nasıl öldü? İşte Melikşah’ın eşi Terken Hatun'un hayatı

Terken Hatun'un tarihteki yeri ve hayatı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte tekrar gündeme geldi. Dizide Terken Hatun karakterini Hatice Şendil oynuyor. Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve 1.Mahmud'un annesi olan Terken Hatun, siyasette de aktif olması nedeniyle Selçuklu döneminin Hürrem Sultan'ı olarak biliniyor. Peki, Terken Hatun kimdir, ne zaman, nasıl öldü? İşte Melikşah’ın eşi Terken Hatun'un hayatı Melikşah kimdr?

Aktüel 28.09.2020 - 20:17 28.09.2020 - 20:17

Terken Hatun'un tarihteki yeri ve hayatı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte tekrar gündeme geldi. Dizide Terken Hatun karakterini Hatice Şendil oynuyor. Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve 1.Mahmud'un annesi olan Terken Hatun, siyasette de aktif olması nedeniyle Selçuklu döneminin Hürrem Sultan'ı olarak biliniyor. Peki, Terken Hatun kimdir, ne zaman, nasıl öldü? İşte Melikşah’ın eşi Terken Hatun'un hayatı Melikşah kimdr? İşte tüm detaylar...
 

Terken Hatun veya Celâliye Hatun, Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve I. Mahmud'un annesidir. “Terken”, hükümdarlık yetki ve hukukuna sahip hatun anlamınagelen bir unvandır. Terken Hatun’un Melikşah’tan Dâvud, Ahmed, Mâh-Melek Hatun ve Mahmud adlı dört çocuğu olmuştur. Terken Hatun siyasî olaylarda aktif rol almıştır. Kocası hayattayken oğlu Mahmud'un veliaht olarak atanması için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadeleye girmesi ile bilinmektedir.

Yönetimde çıkabilecek karışıkların önüne geçmek için Sultan Melikşah’ın ölümünü gizleyen Terken Hatun, Halife Muktedî’den oğlu Mahmud adına hutbe okutmasını istedi. Gazzali'nin oğlunun küçük yaşta olmasından dolayı sultan olamayacağına dair fetva vermesine rağmen hutbe okutmayı başardı.

Üvey oğlu Berkyaruk'u yakalatmak için İsfahan'a adam gönderip İsfahan'ı teslim alan Terken Hatun, Berkyaruk üzerine bir ordu göndermiş ve ordu yenilmiştir. Terken Hatun İsfahan'dan ayrılacağı sırada hastalanmış, 1094 yılında vefat etmiştir.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle gündeme gelen Terken Hatun karakterini Hatice Şendil canlandıracak.

BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORU MELİKŞAH'IN HAYATI

Melikşah, 16 Ağustos 1055 pazar günü doğmuştur. 18 yaşında tahta geçen Melikşah'ın hükümdar olduğu dönem Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemidir. Hükümdarlık döneminde Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Önce amcasının isyanını bastırarak Maveraünnehir ile Harzem'i ele geçirdi. Ünlü vezir Nizamülmülk, Melikşah'ın gerek tahta çıkmasında, gerekse zaferlerinde önemli bir rol oynamıştı. Anadolu'nun dörtte üçü Melikşah zamanında elde edilmiş ve Suriye'de büyük başarılar kazanılmıştı.

1076'da Kudüs Fatımîler'den, 1085'te Antakya, iki yıl sonra da Urfa Bizanslılardan alınmıştır. Halep ve Şam da onun döneminde Selçuk idaresine geçmişti. Devletin hudutları Kaşgar'dan ve Seyhun mecrasından Akdeniz, Kızıl Deniz ve Umman Denizi'ne kadar genişlemişti. Bağdat'taki Abbasi Halifeleri de tamamıyla Selçuk İmparatorluğu'nun emri altında bulunuyordu. Yirmi sene hüküm süren I. Melikşah, cesareti gibi zekası ile, ilim sevgisi ve edebî seviyesiyle de tanınmıştır. Kendisi gibi bir Türk soyundan gelmiş olan Veziri Nizamülmülk ile birlikte hem bir çok memleketler almaya, hem de nehirlere köprüler, şehirlere kaleler ve su yolları gibi birçok eserler yapmaya muvaffak olmuştu.

Büyük İran şairi Ömer Hayyam onun sarayında himaye görmüş o devrin büyük fikir adamlarındandır.

Melikşah, Bağdat'ta bir rasathane kurmuş ve 1086 yılında başlayan ve dünyanın güneş etrafında dönmesi esasına dayanan bir takvim inkılabı yapmıştı ki buna "Celalî Takvimi" adı verilir.

Sarayında Türkçe konuşulmakla birlikte edebî dil Farsça idi. Kendisinin pek güzel rubaileri vardır. Celaleddin Melikşah'ın Berkiyaruk, Sencer, Mehmet adlı üç oğlu vardı ki üçü de hükümdarlık yapmışlardır.

EŞLERİ

Terken Hatun (İbrahim Tamgaç Han'ın kızı, Ahmed, Davud, I. Mahmud ve Mah Melek Hatun'un annesi.)

Zübeyde Hatun (Emir Yakuti'nin kızı, Berkyaruk'un annesi.)

Taceddin Seferiyye Hatun (Cariye kökenli, Muhammed Tapar ve Ahmed Sencer'in annesi.)

ERKEK ÇOCUKLARI

Ahmed

Davud

Berkyaruk

Muhammed Tapar

Ahmed Sencer

I. Mahmud

Tuğrul

Emir

Humar

KIZ ÇOCUKLARI

Cevher Hatun (Gazneli III. Mesut ile evlenmiştir.)

Mah Melek Hatun (Abbasi Halifesi Muktadi ile evlenmiştir.)

Seyyide Hatun (Abbasi Halifesi Mustazhir ile evlenmiştir.)

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@